Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Názov vzdelávacieho programu/modulu UDRŽATELNÝ PROJEKTOVÝ MANAŽMENT A METODIKY A ŠTANDARDY PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU
Profil absolventa

Absolvent kurzu „Udržateľný projektový manažment a Metodiky a štandardy projektového riadenia“  má vedomosti z projektového riadenia. Absolvent ovláda základnú terminológiu z medzinárodných  metodík a štandardov projektového riadenia (PMBOK®, PRINCE2®, ICB®, STN ISO 1006...) a chápe podstatu udržateľného projektového riadenia a udržateľnosti projektov. 

Osnova
 • Úvod do projektového riadenia (2 hodiny)
  • Základné pojmy
  • Projekt a proces
  • Životný cyklus projektu
  • Metodiky projektového riadenia (3 hodiny)
   • Základné metodiky a štandardy projektového riadenia: PMBOK®, PRINCE2®, ICB®, STN ISO 10006....
   • Porovnanie medzinárodných metodík a štandardov projektového riadenia
   • Udržateľné projektové riadenie (3 hodiny)
    • udržateľnosť projektov
   Odborný garant doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.
   Organizačný garant Ing. Jana Samáková, PhD. doc. Ing. Jana Šujanová, CSc. Tel.: +421 906 068 187
   Email: jana.samakova@stuba.sk
   Dĺžka vzdelávacieho programu 8 hodín Forma: prezenčná, tréning
   Miesto konania Priestory MTF STU Trnava, prípadne priestory u zákazníka
   Cena 80 €
   Priznané právo neakreditovaný


   Kľúčové slová

   Obsah Zručnosť
   Forma Tréning,Prezenčná
   Cieľová skupina Manažér,Absolvent TU,Študenti a absolventi STU
   Odbor Prierezové technické manažérske
   Forma ukončenia Osvedčenie


   Objednávkový formulár

   Meno: *
   Priezvisko: *
   Telefón:
   Emailová adresa: *
   Odkaz:
    

   Položky označené * sú povinné!