Prejsť na obsah
Univerzita

prof. Ing. Marián Peciar, PhD.

prorektor pre spoluprácu s praxou

prof. Ing. Marián Peciar, PhD. Marián Peciar je prorektorom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU) od roku 2011. Predtým pôsobil ako prodekan pre rozvoj a ekonomické činnosti Strojníckej fakulty STU, vedúci Katedry chemických strojov a zariadení SjF STU a Ústavu procesného a fluidného inžinierstva SjF STU.

Vysokoškolské štúdium absolvoval v odbore Výrobné stroje a zariadenia - chemické a potravinárske stroje a zariadenia na Strojníckej fakulte SVŠT v Bratislave. Po päťročnom pôsobení ako samostatný výskumný pracovník v pre automatizáciu smaltovania v spoločnosti VÚSST Piešťany začal od roku 1986 pracovať na Strojníckej fakulte SVŠT v Bratislave ako vysokoškolský pedagóg, od roku 1999 ako docent a od roku 2008 ako profesor v odbore Procesná technika. Výskumne a pedagogicky sa venuje konštrukcii a dizajnu tlakových nádob a aparátov pre chemický, petrochemický, potravinársky, farmaceutický a spotrebný priemysel, mechanike trojfázových systémov s partikulárnou tuhou fázou, vývoju netradičných technológií spracovania prášivých materiálov do aglomerovanej formy a špeciálnym technológiám pre spracovanie nebezpečných materiálov a odpadov a pre ochranu životného prostredia v komunálnej aj pracovnej sfére.

Je jedným z konateľov spoločnosti STU Scientific s.r.o., kde sa venuje manažmentu prenosu poznatkov do praxe a podpore podnikania. Od roku 2006 je členom Rady pre certifikáciu spoločnosti TÜV SÜV Slovakia. Od roku 2012 je členom Komisie pre technologický rozvoj a inovácie Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti. V rokoch 2007-2014 bol členom Rady pre malé a stredné podniky Agentúry na podporu výskumu a vývoja.

Ďalšie manažované aktivity:

  • propagácia štúdia a študijných programov STU na domácich a zahraničných veľtrhoch vzdelávania, propagácia STU v elektronických a printových médiach,
  • vytvorenie a rozširovanie fukcionalít Portálu absolventov STU, prepájanie portálu na profesné a kariérne weby, rozširovanie ponúkaných služieb pre firmy ponúkajúce pracovné pozície, brigády, mobility, témy záverečných prác a výskumných projektov,
  • rozširovanie spolupráce s firmami v oblasti vzdelávania a výskumu a centrálna podpora a koordinácia smerovania aktivít domácich a zahraničných firiem na fakulty,
  • vytvorenie a rozširovanie ponúkaného servisu pre pracovníkov STU v oblasti patentovoprávnej ochrany, technologického transferu výsledkov výskumu do praxe a v oblasti zakladania start-up a spin-off firiem v prostredí STU,
  • zastrešenie kolektívneho vyjednávania na STU a monitorovanie plnenia záväzkov pracoviskami

 


Adresa:
Rektorát
Vazovova 5
812 43 Bratislava 1
Tel.:
0905 593 517
Fax:
02/5249 9384
E-mail:
marian.peciar@stuba.sk