Prejsť na obsah
Zamestnanci

Sumár všetkých interných predpisov STU bez ohľadu na právnu silu a rok vydania.

Organizačné poriadky súčastí STU - 2015

Číslo vnútorného predpisu STU Názov vnútorného predpisu STU
1/2015 Organizačný poriadok Vydavateľstva Slovenskej technickej univerzity v Bratislave