Prejsť na obsah
Projektové stredisko

Projektové stredisko

Peter Cuninka, Ing., PhD.

Poverený riadením PS

Tel.: +421 908 674 062

e-mail: peter.cuninka@stuba.sk

posch., blok/ kanc.: 2 B1/B 343

 

Útvar EIT:

Hičák Štefan, Ing., PhD. 

Tel.: +421 917 669 446

e-mail: stefan.hicak@stuba.sk

posch., blok/ kanc.: 2 B1/B 332

 

Lívia Žáková

Tel.: +421 917 669 250

e-mail: livia.zakova@stuba.sk

posch., blok/ kanc.: 2 B1/B 341

 

Mrázová Ivana, Ing., PhD.

Tel.: +421 905 666 688

e-mail: ivana.mrazova@stuba.sk

posch., blok/ kanc.: 2 B1/B 333

 

  

Útvar štrukturálnych fondov:

Czuczorová Iveta, PhDr. 

Tel.: +421 918 669 208

e-mail: iveta.czuczorova@stuba.sk

posch., blok/kanc.: 2, B1/B 340

 

Kučerová Erika, Ing. 

Tel.: +421 917 669 638

e-mail: erika.kucerova@stuba.sk

posch., blok/kanc.: 2

 

 

EIT Manufacturing Hub Slovakia kontakt:

Mrázová Ivana, Ing., PhD.                            Lívia Žáková                          

Tel.: +421 905 666 688                                    Tel.: +421 917 669 250

e-mail: eit@stuba.sk                                        e-mail: livia.zakova@stuba.sk

posch., blok/ kanc.: 2 B1/B                             posch., blok/ kanc.: 2 B1/B 341