Prejsť na obsah
Verejnosť

archív

jún 2021

 • 29.06.2021
  • STU sa stala členom združenia Inteligentná mobilita Slovenska
   Slovenská technická univerzita sa stala členom záujmového združenia Inteligentná mobilita Slovenska (Smartmobility Slovakia). Zakladateľskú zmluvu podpísal poverený rektor Oliver Moravčík za účasti dekana Strojníckej fakulty Ľubomíra Šooša, koordinátora za STU. Združenie chce byť súčasťou podporného prostredia a aktívne pôsobiť v prospech rozvoja inteligentnej mobility na Slovensku. Združeni...
 • 28.06.2021
  • Akademický senát zvolil profesora Olivera Moravčíka za kandidáta na rektora STU
   Profesor Oliver Moravčík je kandidátom na rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Akademický senát STU ho zvolil väčšinou 28 hlasov z celkového počtu 38 prítomných členov. Nového rektora vymenuje do funkcie prezidentka Slovenskej republiky. Akademický senát STU napokon hlasoval o jednom kandidátovi, keďže prof. Jozef Peterka oznámil v deň volieb vzdanie sa kandi...