Prejsť na obsah
Verejnosť

archív

máj 2017

 • 26.05.2017
 • 22.05.2017
  • Nový softvér na STU zrýchli výskum a vývoj a študentom prinesie ďalšie praktické zručnosti
   Študenti a pracovníci STU majú teraz k dispozícií MATLAB – skvelý nástroj na inžinierske výpočty a výskum, ktorý používajú najlepšie univerzity na svete. Študenti a zamestnanci ho môžu používať na pracovných a osobných počítačoch aj na mobiloch a absolvovať zdarma certifikované kurzy.   MATLAB je interaktívny nástroj na rozsiahle matematické výpočty, programovanie č...
 • 02.05.2017
  • Vedci z STU pomáhajú Gruzínsku zlepšiť starostlivosť o svoje vody
     Slovenská technická univerzita pomáha Gruzínsku v rámci projektu SlovakAid zlepšovať bezpečnosť a kvalitu vôd. Cieľom je vyškoliť odborníkov na monitoring povrchových vôd v súlade s pravidlami Európskej únie, pomôcť pri príprave legislatívy týkajúcej sa monitoringu a využívania vôd, ako aj  skvalitniť používané analytické metódy. Gruzínsko má na svojom územ...