Prejsť na obsah
Uchádzači

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 102 ods. 3 písm. d) v spojení s § 84 ods. 5 a § 83 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov, po vyjadrení Akreditačnej  komisie priznal Slovenskej technickej univerzite v Bratislave právo udeľovať  príslušné akademické tituly absolventom štúdia nasledovných študijných programov: 

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY na STU
(vyhľadávanie cez Portál VŠ)

Študijné plány jednotlivých študijných programov si môžete prezrieť tu.

Opisy jednotlivých študijných odborov v Sústave študijných odborov Slovenskej republiky môžete nájsť tu.