Prejsť na obsah
Študenti
  • Celkový počet absolventov STU od roku 1940  predstavuje: 
s udeleným titulom Bc.:  42 312
s udeleným titulom Ing., Mgr. Art.: 122 365
s udeleným titulom Dr., PhD., ArtD.: 3 887
Spolu 168 564