Prejsť na obsah
Študenti

Celkový počet absolventov STU od roku 1940  predstavuje: 

s udeleným titulom Bc.:  43 708
s udeleným titulom Ing., Mgr. Art.: 123 736
s udeleným titulom Dr., PhD., ArtD.: 4 000
Spolu 171 444

Počet študentov STU v jednotlivých akademických rokoch (stav k 31.10.) Počet absolventov STU v jednotlivých kalendárnych rokoch (stav k 31.12.)

2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010

2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2002/2003

 

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
1988-2003