Prejsť na obsah
Študenti
  • Celkový počet absolventov STU od roku 1940  predstavuje: 
s udeleným titulom Bc.:  41 029
s udeleným titulom Ing., Mgr. Art.: 120 896
s udeleným titulom Dr., PhD., ArtD.: 3 721
Spolu 165 646