Prejsť na obsah
Verejnosť

V súlade s harmonogramom činností v rámci grantu Erasmus+ sa postupne otvára systém AIS pre prihlasovanie študentov na študijné mobility/pobyty v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2016/17.

Termíny, v ktorých sa študenti jednotlivých fakúlt môžu na študijný pobyt prihlásiť, sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Fakulta/ústav                                 Podanie prihlášky cez Akademický informačný systém STU              
    Začiatok   
       Koniec    
SvF

16.11.2015

20.01.2016

SjF 02.12.2015 18.01.2016
FEI 07.12.2015 15.01.2016
FCHPT 01.12.2015 18.01.2016
FA 14.12.2015 16.01.2016
MTF 04.12.2015 18.01.2016
FIIT 10.12.2015 18.01.2016
ÚM 01.12.2015 15.01.2016