Prejsť na obsah
Verejnosť

Seminár k SW ANSYS  R18 Update

Dodávateľ výukového SW "ANSYS Academic Teaching Mechanical and CFD"  a „ANSYS Academic Composite Tools„  firma SVS FEM Brno usporiada seminár SW ANSYS Update R18 .
Seminár sa bude konať v stredu dňa 1.3.2017 od 8.30 do 13.00 h. v zasadačke A212 rektorátu STU na Vazovovej ul. č. 5. Seminár je určený pre pedagógov, výskumníkov, doktorandov, výpočtárov a študentov pracujúcich s týmto SW.  Seminár je bezplatný.  Program seminára je tu.

Prihlásiť sa môžete na e-mail : jozef.kicko@stuba.sk do 28.2.2017 do 12.00 hod.