Prejsť na obsah
Verejnosť

V stredu 4. 11. 2015 rektor STU odovzdal dekréty excelentným tímom mladých výskumníkov.

V rámci vyhlásenej výzvy na podávanie projektov Programu na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov v podmienkach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave bolo podaných 43 projektov excelentných tímov mladých výskumníkov. Na základe hodnotení hodnotiacou komisiou a schválenia vedenia STU bolo 15 projektov vybraných na financovanie. 

Na prvom mieste sa umiestnili dva projekty: doc. Ing. Gergely Takács, PhD., zo Strojníckej fakulty s projektom Adaptívne získavanie energie z vibrácií s priebežnou identifikáciou parametrov a

Ing. František Kreps, PhD., z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie s projektom Štúdium antioxidačného účinku polyfenolov a iných zdraviu prospešných látok stromovej kôry.

Ďalšie projekty vybrané na financovanie:

 • Ing. Pavol Gemeiner, PhD., FCHPT, Tlačené kompozitné elektródy na báze vodivých polymérov a uhlíkových nanomateriálov pre hybridné solárne články,

 • Ing. Agneša Páleníková, FCHPT, Nové pokročilé materiály vo vývoji rýchlych a ekologických postupov sledovania pesticídov v potravinách a v prevencii kontaminácie životného prostredia,

 • Ing. Tomáš Mackuľak, PhD., FCHPT, Výskyt liečiv, drog a rezistentných typov baktérií v odpadových vodách zo zdravotných zariadení na Slovensku a ich možné odstránenie pomocou progresívnych procesov,

 • Ing. Michal Krajčík, PhD., SvF, Zdravotné a energetické aspekty integrovaných fotovoltických zasklení,

 • Ing. Ivan Šalitroš, PhD., FCHPT, Teplotne a foto-indukovaný magnetizmus komplexov prechodných kovov,

 • Ing. Jakub Šimko, PhD., FIIT, Sledovanie pohľadu vo vývoji softvéru,

 • Ing. Peter Peciar, PhD., SjF, Analýza termomechanických vlastností práškových materiálov počas jednoosového stláčania vo farmaceutickom priemysle,

 • Ing. Juraj Oravec, PhD., FCHPT, Bezpečné optimálne riadenie technolog. procesov,

 • Ing. Radovan Holubek, PhD., MTF, Využitie simulačných metód virtuálneho uvedenia do prevádzky v koncepcii "Virtual Commissioning" ako nástroj pre výrobné systémy v digitálnom podniku,

 • Ing. Michaela Samardžiová, PhD., MTF, Návrh a výroba segmentov pre tvorbu prípravkov na upínanie tvarovo zložitých súčiastok pri súradnicovom  a optickom meraní,

 • Ing. Branislav Vanko, PhD., SjF, Riadenie parametrov liatia s kryštalizáciou pod tlakom na zmenu štruktúry a vlastností odliatkov z hliníkovej zliatiny na tvárnenie,

 • Ing. Milan Perný, PhD., FEI, Výskum energetickej efektívnosti asynchrónnych pohonov s frekvenčným meničom, ich negatívneho spätného vplyvu na sieť a možnosti jeho eliminácie,

 • Ing. Eva Babalová, PhD., MTF, Návrh a analýza technológií tvorby kombinovaných spojov progresívnych materiálov s podporou numerickej simulácie.

Po odovzdaní dekrétov rektor s prorektormi diskutovali s mladými výskumníkmi o ich výskumnej činnosti. V príjemnej atmosfére mladí výskumníci hovorili o svojich projektových zámeroch.

Fotogaléria