Prejsť na obsah
Verejnosť

Permanentný monitorovací štáb je zložený z osôb zodpovedných za monitorovanie.

Osoby zodpovedné za monitorovanie na univerzite sú predseda krízového štábu, vedúci Útvaru prevádzky a krízového riadenia STU, prorektor pre vzdelávanie a Erasmus+ koordinátor STU.

Osoby zodpovedné za monitorovanie na univerzite na fakulte sú prodekan pre vzdelávanie a Erasmus+ koordinátor fakulty, na Ústave manažmentu zástupkyňa riaditeľa a Erasmus+ koordinátor.

Osoby zodpovedné za monitorovanie na Ústave manažmentu sú  zástupkyňa riaditeľa a Erasmus+ koordinátor.

Osoby zodpovedné na študentských domovoch majú kontakty:

 

ŠD Mladá Garda

e-mail: korona.mladagarda@stuba.sk
Tel.: +421 918 664 020

 

ŠD Jura Hronca

e-mail: korona.jurahronca@stuba.sk
Tel.: +421 918 664 030

 

ŠD N. Belojanisa

e-mail: korona.belojanisa@stuba.sk
Tel.: +421 918 664 031

 

ŠD Akademik

e-mail: korona.akademik@stuba.sk
Tel.: +421 918 664 027

 

ŠD Mladosť

e-mail: korona.mladost@stuba.sk
Tel.: +421 918 664 050 ( A-B bloky),
+421 918 664 051 ( C-D bloky)

 

ŠD Dobrovičova

e-mail: korona.dobrovicova@stuba.sk
Tel.: +421 918 664 067

 

ŠD M. Uhra Trnava

e-mail: monika.hilkova@stuba.sk
Tel.: +421 908 674 055