Prejsť na obsah
Verejnosť

Milí študenti, mnohí sa pýtate, ako to bude s platbami za internáty, ktoré ste uhradili na 2 mesiace vopred za obdobie marec-apríl 2020? 

Hoci je poskytovanie ubytovania v študentských domovoch sociálnou službou a nie podnikateľskou činnosťou, v žiadnom prípade NIE JE v záujme vedenia univerzity, aby študenti platili za sociálnu službu, ktorú nemôžu z objektívnych dôvodov využívať. O to viac v situácii, keď pokračujúce karanténne opatrenia zhoršujú ekonomické vyhliadky a finančnú kondíciu tak jednotlivcov, ako aj udržateľnosť rodinných rozpočtov. 

Preto: vedenie STU dnes rozhodlo, že už zaplatené bytné za internát za obdobie 13. marec - 30. apríl 2020 sa vo forme zálohovej platby presúva do budúceho obdobia, kedy bude možné internáty opäť využívať.

Konkrétne: 
Zaplatené bytné od 13. marca (termínu povinného opustenia internátu) a za mesiac apríl je zálohou na bytné v nasledujúcich mesiacoch. Preto študenti nebudú platiť bytné za mesiac máj. Povinnosť platiť bytné za jún a príslušná čiastka budú oznámené v priebehu mesiaca máj. Nevyčerpaná časť zaplateného bytného bude vrátená.

Na záver chceme upozorniť, že ide o aktuálnu informáciu, ktorá vyplynula z porady vedenia STU dnes 23. marca 2020, rozhodnutie nadobudne oficiálnu právoplatnosť v najbližších dňoch. 


Platí zákaz vstupu do priestorov internátov pre domácich študentov a týka sa to aj jednorázových návštev. Individuálne vyzdvihovanie osobných, "zabudnutých" vecí preto nie je možné. 

Chceme vás aj týmto poprosiť o trpezlivosť a porozumenie. Ďakujeme.