Prejsť na obsah
Verejnosť

archív

január 2016

 • 29.01.2016
  • Výberové konanie na odborného asistenta
   Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave, Paulínska 16 v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov  
  • STU získala Superbrands Award 2016

   O    udelení Superbrands Award rozhoduje expertná skupina na základe verejného prieskumu a komisia odborníkov z    oblasti marketingu, komunikácie a    reklamy.

    
  • Valentínska kvapka krvi

   V dňoch 8.februára až 11.marca 2016 sa uskutoční už 21.ročník kampane Valentínska kvapka krvi( VKK),  ktorá je zameraná na oslovovanie darcov krvi hlavne z radov mladých ľudí, ale aj rodinných príslušníkov a opakovaných darcov krvi. Tento rok nesie podtitul „rozdajme sa pre druhých“ a hlavnou myšlienkou kampane je želanie skorého uzdravenia pre človeka, ktorý bude potrebovať darovanú krv.

    
  • Výberové konanie na obsadenie 1 miesta výskumného pracovníka

   Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konania na obsadenie
   1 miesta výskumného pracovníka, na Ústav súdneho znalectva SvF STU.

    
  • IIT.SRC 2016 - výzva na podávanie príspevkov
   28. apríla 2016, FIIT STU v Bratislave - študentská vedecká konferencia zameraná na informatiku a informačné technológie. 11. februára 2016 je uzávierka zaslania abstraktov.
   Tvoje riešenie určite niekoho zaujme. Vybrané najlepšie príspevky môžu získať grant na ich ďalšiu prezentáciu na medzinárodnom fóre.  
 • 28.01.2016
 • 26.01.2016
  • Výberové konanie na profesora/docenta
   Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta  
  • Deň otvorených dverí 2016

   Pozývame študentov stredných škôl, rodičov a stredoškolských profesorov, všetkých tých, ktorí chcú získať informácie o kvalitnom vzdelaní s perspektívou dobrého uplatnenia na trhu práce, o systéme štúdia na našej fakulte a o ponúkaných akreditovaných študijných programoch, na

   Deň otvorených dverí SvF STU.

    
  • Výberové konanie na obsadenie 1 funkčného miesta docent

   Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s  §  77 ods. 1) a 4) zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

    1 funkčného miesta docent, pre študijný odbor Stavebníctvo

    
  • Obhajoba dizertačnej práce Ing. Khanh Duong Quang
   9.2.7 Kybernetika  
  • Nadácia Tatra banky - grantová podpora 2016
   Nadácia Tatra banky aj v tomto roku podporí študentov, dizajnérov a pedagógov a ich projekty.  
  • Logo k 30. výročiu MTF STU
   Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave si v roku 2016 pripomína 30. výročie svojho založenia  
  • MTF STU v médiách
   Prinášame vám obsah najnovších článkov o MTF STU v médiách, ktoré sme zaznamenali za ostatné obdobie  
 • 25.01.2016
  • Pozvánka na stretnutie Akademickej obce SvF 2016

   Predsedníčka Akademického senátu a dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave pozývajú na stretnutie Akademickej obce, ktoré sa uskutoční 29. januára 2016 o 10,00 hod. v Aule akademika Bellu.

    
  • BYDLISKO: MESTO

   Výstava „Bydlisko: mesto“ Vám na príkladoch deviatich projektov v deviatich európskych mestách predstaví myšlienku a princípy fungovania stavebných spoločenstiev, a na príkladoch osemnástich študentských projektov Vám ukáže, ako by tento koncept komunitného bývania mohol vyzerať v bratislavskej Petržalke.

    
  • Oznam absolventom inžinierskeho štúdia v ak. roku 2015/2016
   Pre spracovanie agendy absolventov končiacich na inžinierskom štúdiu štátnou skúškou v ak. roku 2015/2016 žiadame študentov 2. ročníka o zaslanie nasledovných podkladov  
  • Nové číslo časopisu SPEKTRUM 5 [2015/2016]

   V januárovom čísle sa dozviete koľko žiadostí o granty podala STU v rámci programu Horizont 2020 a koľko z nich bolo úspešných, prečo sa analyzuje kôra ihličnanov, kto sa stal vedcom, profesorom či mladým výskumníkom roka 2015, ale aj to, že máme na univerzite majsterku sveta a mnoho ďalších zaujímavostí...

    
  • Stretnutie vedenia fakulty s dôchodcami

   Krátkou úvahou nad pojmom  staroba privítal moderátor bezmála 110 dôchodcov na ich tradičnom každoročnom stretnutí s vedením Stavebnej fakulty STU v Bratislave

    
  • Oznam absolventom bakalárskeho štúdia v ak.roku 2015/2016
   Pre spracovanie agendy absolventov končiacich na bakalárskom stupni štúdia štátnou skúškou v akad. roku 2015/2016 žiadame študentov o doručenie nasledovných dokladov  
  • INTERNATIONAL DESIGN COLLABORATION FOR KENYA
   Bývanie, rozvoj a vývoj miest. Kreatívne plánovanie a nápady pre udržateľný rozvoj v Keni. Študenti z celého sveta sú pozvaní k účasti na študentskej architektonickej súťaži pre mestá v Keni.  
  • Výstavný priestor vzdeláva!

    

   "Výstavný priestor vzdeláva!  Autorský rukopis posterov ťa mnohému naučí!"

   Študenti, budúci stavbári !

   Príďte sa pozrieť na výstavu posterov záverečných prác 2014/2015 študentov študijného programu –

   pozemné stavby a architektúra   – bakalárskaho štúdia.

    
  • Darovanie krvi na SjF
   Pozývam darcov na dobrovoľné darovanie krvi mobilnou jednotkou Národnej transfúznej jednotky na Strojníckej fakulte STU v Bratislave dňa 8.3.2016  
  • Reprezentačný ples STU

   Pedagógovia, študenti a priatelia STU sa  15. januára 2016 stretli na  Reprezentačnom plese STU.

    
  • Si stredoškolák a máš nápad?
   Chceš ho odprezentovať? Prihlás svoj projekt do 12. februára 2016 a my ti dáme príležitosť!  
 • 22.01.2016
 • 21.01.2016
  • Cybernetics and Informatics 2016
   V dňoch 2. - 5. februára 2016 sa v Levoči bude konať 28. medzinárodná konferencia Kybernetika a informatika ´16 (K&I‘16). Konferencia sa koná pod záštitou IEEE a STU v Bratislave.  
  • Výzva na predkladanie žiadostí v rámci Programu na podporu mladých výskumníkov
   Rektor STU vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu na motiváciu a podporu zvyšovania kvality a efektívnosti vedecko-výskumnej činnosti mladých vedecko-výskumných pracovníkov  
  • WhatCity?

   Ako by mohli fungovať naše ulice? Je možné venovať viac priestoru pre oddych, zeleň, bicykle a múdre riešenia infraštruktúry? 
   Odpovede na tieto otázky bude hľadať ďalšie pokračovanie konferencie WhatCity?, tentokrát s podtitulom Naša ulica.

    
  • Z desiatich bakalárskych prác študentov SvF STU - 6 ocenených

   V utorok, 19. januára 2016 sa na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave uskutočnilo slávnostné udeľovanie cien celoslovenskej súťaže o najlepšiu bakalársku prácu Ceny združenia pre rozvoj stavebníctva a architektúry - ABF Slovakia Bakalár 2015.

    
  • MTF STU v médiách
   Prinášame vám obsah najnovších článkov o MTF STU v médiách, ktoré sme zaznamenali za ostatné obdobie  
  • Výsledky doplňujúcich volieb do ŠRVŠ SR za MTF STU na obdobie 2014-2016
   Doplňujúce voľby do ŠRVŠ SR za MTF STU na funkčné obdobie 2014-2016 sa konali v dňoch 19. a 20. 1. 2016 vo vstupných priestoroch starého internátu. Voľby boli organizované na základe schváleného harmonogramu AS MTF STU  
  • Granty STU pre mladých 2016 - nová výzva

   Do 22. februára 2016, 13.00 hod., sa môžu mladí výskumníci uchádzať o výskumné granty STU tak, ako po minulé roky.

    
  • Rozhovory s vedou na STU
   Dňa 2. februára 2016 sa bude konať ďalšie zo stretnutí Rozhovorov s vedou s hosťom doc. Ing. Mariánom Veselým,CSc., vedúcim nedávno vybudovaného, jedinečného v krajinách V-4, Centra STU pre nanodiagnostiku.  
  • Štipendiá, pracovné stáže a granty – nové možnosti
   Štipendiá, pracovné stáže a granty – nové možnosti  
 • 20.01.2016
  • Učiteľská konferencia KONFUC 2016

   Učiteľská konferencia KONFUC 2016 spoločne s jubileom výučby architektúry na Slovensku a založenia Fakulty architektúry na Slovensku 70/40 má za úlohu sa venovať návratom.

   Osobné reflexie, pripomenutie časov štúdia architektúry, spomienky a kus histórie. Pokiaľ si prestaneme spomínať, kus histórie sa stratí.
   Osobnosti našich pedagógov ostanú len v archívnych dokumentoch, keď im nevdýchneme kus života naším krátkym návratom do študentskej minulosti.

    
  • Si stredoškolák? Zapoj sa do súťaže ProFIIT 2016!
   Rád programuješ a vytváraš algoritmy? Chceš si zmerať svoje schopnosti? Nezabudni sa prihlásiť do súťaže stredoškolákov v programovaní! Registrácia začína 25. januára 2016 o 16.00 hod.  
 • 19.01.2016
 • 18.01.2016
 • 15.01.2016
 • 14.01.2016
 • 13.01.2016
 • 12.01.2016
 • 11.01.2016
 • 08.01.2016
  • Profesori a vedci roka
   Počas vianočného koncertu Vysokoškolského umeleckého súboru Technik STU ocenil rektor STU tohtročných profesorov a vedcov roka.  
  • Biznis raňajky "Ako sa presadiť na zahraničných trhoch"

   Marcel Šúri z GeoModel Solar, s.r.o. bude diskutovať o o faktoroch, ktoré ovplyvňujú úspešnosť presadenia sa na medzinárodnom trhu. Registrácia je zdarma, otvorená do 13.1.2016.

    
 • 07.01.2016
  • Pozorovateľňa vtáctva v spolupráci s nórskymi študentami

   Koncom novembra roku 2015 sa za účasti 24 študentov a 6 pedagógov z FA STU a Školy architektúry v Bergene uskutočnil intenzívny 7-dňový workshop na Bergen architecture schol (BAS), ako súčasť spoločného projektu oboch inštitúcií. Workshop je pokračovaním projektu „Experimental Wooden Climatic Chamber“, inštitucionálnej spolupráce podporenej Štipendijným programom EHP Slovensko.

    
  • Odborný seminár BEZPEČNOSŤ STAVIEB Bezprievlakové stropné dosky

   Slovenská komora stavebných inžinierov a Stavebná fakulta STU v Bratislave pozývajú na Odborný seminár BEZPEČNOSŤ STAVIEB - Bezprievlakové stropné dosky, ktorý sa uskutoční 27. januára 2016.

    
  • Výsledky hodnotenia nových žiadostí KEGA so začiatkom riešenia v roku 2016
   Predsedníctvo KEGA prerokovalo a schválilo výsledky vstupného hodnotenia projektov, ako ich predložili príslušné komisie KEGA. V uvedených zoznamoch sú projekty zoradené podľa úspešnosti po hodnotení v jednotlivých komisiách KEGA, nejde o zoznam financovaných projektov v roku 2016  
  • Výsledky hodnotenia nových projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2016
   Predsedníctvo VEGA prerokovalo a schválilo výsledky vstupného hodnotenia projektov, ako ich predložili jednotlivé komisie VEGA. V uvedených zoznamoch sú projekty zoradené podľa úspešnosti, nejde o zoznamy financovaných projektov v roku 2016.  
  • Nepremeškajte prihlášky na Erasmus+ 2016/2017
   Vážení študenti, podávanie prihlášok v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2016/2017 bolo na MTF STU spustené dňa 4.12.2015. Termín ukončenia podávania prihlášok je 18.01.2016.  
  • Voľby zástupcov MTF STU do Študentskej rady vysokých škôl SR na obdobie 2014-2016
   Akademický senát MTF STU v Trnave na svojom riadnom zasadnutí 16.12.2015 schválil volebnú komisiu, harmonogram a vykonávacie predpisy pre voľby zástupcov MTF STU do Študentskej rady vysokých škôl SR na obdobie 2014-2016.  
  • Výberové konanie na odborného asistenta
   Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave, Paulínska 16 v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov  
  • Výberové konanie na docenta
   Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docent  
  • Portál pre absolventov a priateľov MTF STU: Banka kvality - ALUMNI MTF STU
   Vážení študenti, absolventi a priatelia MTF STU, na web stránke fakulty (v hornej lište pod názvom Alumni) sme pre Vás pripravili portál absolventov a priateľov MTF STU ...  
 • 02.01.2016