Prejsť na obsah
Verejnosť

archív

 • 24.04.2017
  • Cyklotrip Vol. 4

   Kto nezažije, neuverí.

    
  • Obnova in situ

   OBEC MALINOVO /
   KATEDRA ARCHITEKTÚRY /
   OBNOVA in situ /
   KURÁTORKA VÝSTAVY: ING. ARCH. EVA BORECKÁ, PHD.
   MUNICIPALITY OF MALINOVO
   DEPARTMENT OF ARCHITECTURE

    
  • Seminár - Výsledok, Patent, Licencia

   Centrum vedecko-technických informácií SR pozýva vedecko-výskumných pracovníkov na seminár, ktorý sa bude konať dňa 17.05.2017 (8:15 hod. - 12:00 hod.).

    
  • UniHry 2017

   1. mája v areáli Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave.

    
 • 23.04.2017
 • 20.04.2017
 • 19.04.2017
 • 18.04.2017
  • Výstava Fakulta architektúry ČVUT v Prahe 1976-2016

   Pri príležitosti 40. výročia obnovenia samostatných fakúlt zameraných na výučbu architektúry, si vás dovoľujeme pozvať na otvorenie výstavy „OBNOVA SAMOSTATNEJ ARCHITEKTONICKEJ FAKULTY NA ČVUT V PRAHE".

    
  • Obhajoba habilitačnej práce Ing. Vojtecha Chmelíka, PhD.

   Obhajoba habilitačnej práce Ing. Vojtecha Chmelíka, PhD.

    
  • Návšteva študentov z Fínska


   Dňa 4.4.2017 navštívilo našu fakultu 24 študentov 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia a štyria učitelia z Häme University of Applied Sciences (HAMK), Hämeenlinna, Fínsko.

    
  • Prihlás sa do univerzitného kola NAG 2017
   ktoré sa uskutoční 26. apríla 2017 o 14.00 hod. v priestoroch CNA FIIT STU v Bratislave. Prever si svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti z oblasti počítačových sietí. Viac na stránke  
  • Girl´s Day 2017 na FIIT
   27. apríla 2017 od 10.30 hod. v študovni FIIT STU v Bratislave (-1.43 na 1. PP) - celosvetový deň žien v informačných a komunikačných technológiách, ktorý sa každoročne koná ŠTVRTÝ ŠTVRTOK ŠTVRTÉHO MESIACA.  
 • 17.04.2017
  • Strojári na Národnom behu Devín Bratislava
   V nedeľu 9. apríla sa konal jubilejný 70. ročník Národného Behu Devín Bratislava. Na trati dlhej 11 625 metrov bolo prihlásených 7538 behu chtivých atlétov. V konkurencii sa nestratil ani tím SJF – STROJARI STU  
 • 13.04.2017
 • 12.04.2017
  • Vyznamenania sv. Gorazda dostali aj profesori FCHPT STU

   Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan odovzdal v piatok (31. 3. 2017) Veľké a Malé medaily sv. Gorazda a ďakovné listy pedagógom a významným osobnostiam z oblasti školstva. Ocenenie si prevzali aj profesori z FCHPT STU.

    
  • Ambasádori 2017 – študenti reprezentovali fakultu
   Aj v roku 2017 v rámci akcie ambasádor prezentovalo 16 ambasádorov MTF STU so sídlom v Trnave na 35 stredných školách, na ktorých študovali, resp. v okolí svojho bydliska.  
 • 11.04.2017
 • 10.04.2017
  • Súťaž s nami a vyhraj zaujímavé ceny!

   Kto? študenti

   Do kedy? do 25.4.2017

   Čo za to? za najpresnejšiu odpoveď: prístup k STN-kám počas dvoch rokov od SKSI!!!

    

   Svoje odpovede posielaj na sutaz.nosnik@gmail.com

    
  • Výberové konanie na obsadenie 1 miesta vysokoškolského učiteľa (KTS)

   1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta
   na Katedru technológie stavieb SvF

    
  • Výzva na projekty APVV - bilaterálna
   Agentúra na podporu výskumu a vývoja na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o vedecko-technickej spolupráci, v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a vo Francúzskej republike.  
  • Elsevier SciVal- prístup
   SciVal je vyhľadávací nástroj, ktorý ponúka rýchly prístup k výstupom výskumu viac ako 7 500 inštitúcií z 220 krajín.  
  • Innovation Challenge Day - 4.5.2017
   Pozvánka na seminár ako naštartovať svoju kariéru - dňa 4.5.2017 vo Viedni.  
 • 07.04.2017
 • 06.04.2017
 • 05.04.2017
  • Návšteva stredoškolákov z Prešova

   Tridsaťšesť študentov, záujemcov o štúdium na Stavebnej fakulte STU, využilo možnosť aj mimo Dňa otvorených dverí – pozrieť si priestory a zoznámiť sa s pracoviskami a laboratóriami tých dvoch bakalárskych študijných programov, na ktoré sa delí podľa učebných plánov aj štúdium na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Prešove  – na študijné odbory Staviteľstvo a Geodézia, kartografia, kataster.

    
 • 04.04.2017
  • Stretnutie s vybranými študentmi STU na Erasmus+ študijný pobyt

   Dňa 29. marca 2017 zorganizoval Útvar medzinárodných vzťahov (ÚMV) STU stretnutie s vybranými študentmi na Erasmus+ študijný pobyt na akademický rok 2017/18.

    
  • Už si si podal/a prihlášku na inžinierske štúdium?
   Na čo čakáš? 3. apríla 2017 bola spustená elektronická prihláška. Termín odoslania prihlášky je 31. máj 2017,
   máš ešte  .  
 • 03.04.2017
  • Voľba dekana Strojníckej fakulty pre funkčné obdobie 2017-2021
   Na základe návrhov členov akademickej obce Strojníckej fakulty STU v Bratislave a na základe vyjadrenia súhlasu s týmto návrhom bol zostavený nasledovný zoznam  
  • Mladí vedci dostali granty na výskum

   Z Programu na podporu mladých výskumníkov sa stala tradícia. Dňa 3. 4. 2017 už ôsmykrát rektor STU odovzdal dekréty na podporu výskumu mladým vedcom.

    
  • Čestné uznanie za vykonanú prácu

   Na slávnostnej vernisáži výstavy prác poslucháčov Stavebnej fakulty STU Obnova Kaštieľa v Malinove odovzdal predseda Bratislavského samosprávneho kraja, Pavol Frešo, všetkým študentom a pedagógom Čestné uznanie za vykonanú prácu.

    
  • Elsevier SciVal

   scientometrický a analytický nástroj nad databázami SCOPUS a ScienceDirect  

    
 • 02.04.2017
 • 01.04.2017
  • Projekt Youth Minded

   Organizácia SEAL CYPRUS usporiadala tréningový kurz s názvom "Youth Minded".

    
  • Vládni internetu 2017
   12. apríla - 16. mája 2017, 17.00 - 19.00 hod., Aula Minor (-1.65 na 1. PP) FIIT STU v Bratislave - séria odborných prednášok s témami od budovania dátových centier, cez bezpečnostné systémy vesmírnej družice až po monitoring serverov. Vstup voľný.  
 • 31.03.2017
 • 30.03.2017
  • ADEPT 2017
   5th international conference on Advances in Electronic and Photonic Technologies  
  • Výzva KEGA 2018
   Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2018 a aktuálne informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov a záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2017  
  • Výzva VEGA 2018
   Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty so začiatkom riešenia v roku 2018  
  • Výzva na projekty INCOMERA
   Dovoľujeme si Vás informovať, že je otvorená ďalšia výzva projektu INCOMERA 2017, ktorý je súčasťou programu ERA-NET v 7. RP Európskej únie.  
 • 29.03.2017
 • 28.03.2017
  • Prezentácie o Erasmus+ pracovných stážach pre študentov

   Útvar medzinárodných vzťahov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Vás pozýva  na prezentáciu  možností realizovania pracovnej stáže v rámci  programu Erasmus+.

    
  • Majsterka Európy v silovom trojboji zo SvF STU

   Študentka našej fakulty Ivana Horná (študijný program B-GKK) sa stala majsterkou Európy v silovom trojboji. Vybojovala si až 4 zlaté medaily!

    
  • OBNOVA KAŠTIEĽA V MALINOVE

   V E R N I S Á Ž
   ŠTVRTOK 30.3.2017 o 16.00
   S A B I N O V S K Á 1 6
   B R A T I S L A V A
   SÍDLO BRATISLAVSKÉHO

    
  • SvF na veľtrhu CONECO, RACIOENERGIA a výstave VODA

   V prvých jarných dňoch od 22. do 25. marca 2017 viedli záujmové cestičky návštevníkov aj do útrob výstaviska INCHEBA V Bratislave. Boli zvedaví na to, čo pre nich pripravili vystavovatelia na 38. ročníku veľtrhu CONECO, 27. ročníku veľtrhu RACIOENERGIA a 4. ročníku výstavy VODA.

    
  • STU a izraelská univerzita Technion podpísali dohodu o spolupráci

   Zmluva medzi STU, Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity a  Technionom otvára spoluprácu v oblasti kozmických technológií, satelitov, nanosatelitov. Slovensko musí investovať do výskumu a koncetrovať špičkový výskum, aby dosahovalo výsledky, povedal v Haife rektor R. Redhammer.

    
  • STU na veľtrhu vzdelávania v Bulharsku

   V dňoch 17. - 19. marca 2017 sa uskutočnil v hlavnom meste Bulharska, v Sofii  veľtrh vzdelávania „Education beyond borders“, najväčšie  medzinárodné vzdelávacie podujatie na Balkáne.  Na veľtrhu sa prezentovalo 34 vystavovateľov - univerzít z celého sveta.

    
 • 27.03.2017
  • Súťaž Engineering Academic Challenge

   bude trvať do 30. 4. 2017

    
  • Projekt rekonštrukcie a modernizácie priestorov Centra IT

   Dňa 17.3.2017 bola slávnostnou kolaudáciou ukončená rekonštrukcia priestorov učební a dátového centra v priestoroch Centra IT. Slávnostného otvorenia sa zúčastnil dekan fakulty prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD., ktorý po príhovore prestrihnutím "kábla" otvoril priestory dátového centra, spolu s prodekanom Ing. Petrom Kyrinovičom, tajomníkom fakulty Ing. Tomášom Šaturom a vedúcim Centra IT Ing. Milanom Potočárom.

    
 • 24.03.2017
 • 23.03.2017
 • 21.03.2017
  • VEGA – výzva so začiatkom 2018
   Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2018  
  • Výzva APVV
   Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej ľudovej republike.  
 • 20.03.2017
 • 16.03.2017
 • 13.03.2017
 • 10.03.2017
  • Stavbári opäť darovali to najvzácnejšie - krv

   Študenti i zamestnanci Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave sa aj tento rok rozhodli pre humánny čin – darovať krv, resp. v mnohých prípadoch „darovať život“ ľuďom chorým a po úrazoch.

    
  • Výzva pre študentov do súťaže - The best student project
   Každý rok, spolu so svojími partnermi organizuje webový portál www.produktivne.sk / Radovan Martišovič súťaž o študentoch a pre študentov "The best student project " – 4.ročník Česko-Slovenskej súťaže o najlepšiu študentskú prácu.  
 • 07.03.2017
  • Nové výzvy na vydanie publikácií

   Vydavateľstvo SPEKTRUM STU vyhlasuje po minuloročnom pozitívnom ohlase ďalšie kolo výziev na vydanie publikácií. Do súťaže sa môžu prihlásiť nielen domáci autori z prostredia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ale aj externí autori z mimouniverzitného prostredia.

    
 • 06.03.2017
  • J. Volko z FIIT zabehol rekord

   Striebro na halových ME v Belehrade v behu na 60 metrov a nový slovenský rekord si pripísal Ján Volko, študent STU. Blahoželáme.

    
 • 05.03.2017
  • Viac ako 3 milióny eur na štipendiá pre študentov

   Štipendium môžu dostať študenti vybraných študijných odborov, aj tí, ktorí absolvujú časť štúdia v zahraničí. Rovnako aj študenti s dobrými študijnými výsledkami a výsledkami vo vede, športe či v umeleckej činnosti.

    
 • 02.03.2017
 • 01.03.2017
 • 28.02.2017
 • 22.02.2017
 • 20.02.2017
  • Rektor STU v rozhovore pre Hospodárske noviny

   Slovensko potrebuje rôznorodosť vysokých škôl. Chýbajú školy zamerané na profesie. A vysokonáročné vzdelávanie smerujúce k vedeckému výskumu svetovej kvality, či špičkovým technicko-inžinierskym projektovým zručnostiam. 

    
 • 16.02.2017
 • 15.02.2017
 • 14.02.2017
  • Stavbári na Chopku

   Koncom skúškového obdobia zimného semestra 2016/2017 zorganizovala Katedra telesnej výchovy a športu Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave lyžiarsky kurz na Chopku. Určený bol predovšetkým pre poslucháčov Stavebnej fakulty STU, no lákavej lyžovačke v Nízkych Tatrách neodolali ani študenti iných fakúlt STU.

    
  • Týždeň otvorených dverí 2017 na FCHPT STU

   V dňoch od 30. januára do 3. februára 2017 sa na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT) uskutočnil Týždeň otvorených dverí 2017. Primárnym zámerom akcie bolo osloviť najmä končiacich stredoškolákov, budúcich maturantov, ktorí sa zamýšľajú nad možnosťami vysokoškolského štúdia a výberom vhodnej vysokej školy.

    
 • 13.02.2017
  • Firma z inkubátora STU získala Superstar Bronze Award

   Firma z Univerzitného technologického inkubátora STU získala na prehliadke Night of Stars cenu Superstar Bronze Award. Univerzitný technologický inkubátor podporil rozber už viac ako 50 firiem.

    
  • Stavbárska olympiáda 2016/17

   Na jeseň minulého roka dekan Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave vyhlásil  1. ročník  súťaže Stavbárska  olympiáda.

    
  • Inžinierska cena v stavebníctve 2015/2016

   Inžinierska cena v stavebníctve 2015/2016

   V utorok 24. januára 2017 sa pri príležitosti 6. ročníka udeľovania Inžinierskej ceny zišli predstavitelia najlepších diplomových prác pre rok 2015/ 2016 v priestoroch Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

    
  • Aplikácie reverzného inžinierstva
   Googliš si klingonštinu, lebo assembler už poznáš? Zapíš si predmet Aplikácie reverzného inžinierstva (6 kreditov).  
 • 10.02.2017
  • Deň otvorených dverí 2017 na Stavebnej fakulte STU v Bratislave

   Útroby komplexu budov  - sídla Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave - sa už niečo pred ôsmou hodinou rannou vo štvrtok  9. 2. 2017 začínali hemžiť študentmi.

    
  • STU rozvíja spoluprácu na Srí Lanke

   Tím STU (prof. Finka, doc. Petríková, Dr. Ondrejička, Dr. Jamečný, Dr. Ondrejičková) aktuálne spoluorganizuje sériu 8 workshopov na Srí Lanke v mestách Colombo a Kandy v rámci schváleného projektu Európskej únie programu ERASMUS+ International Credit Mobility

    
  • Obnova B-bloku Stavebnej fakulty

   Havarijný stav niektorých častí obalového plášťa, vysoká energetická náročnosť a nemožnosť zabezpečenia vhodných parametrov vnútorného prostredia vedie k nutnosti hĺbkovej obnovy budovy.

    
 • 09.02.2017
  • Návrhy tém SOČ pre stredoškolákov

   Milí stredoškoláci, ak máte záujem zapojiť sa do aktuálneho výskumu, ktorý sa realizuje vo výskumných tímoch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, môžete tak urobiť v rámci Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ).

    
 • 06.02.2017
 • 03.02.2017
 • 02.02.2017
 • 01.02.2017
  • Stretnutie akademickej obce Stavebnej fakulty STU

   Akademický senát (AS) a vedenie Stavebnej fakulty (SvF) STU v Bratislave zorganizovalo stretnutie akademickej obce (AO), ktoré sa uskutočnilo 27. januára 2017 v Aule akademika Bellu. Podujatie moderoval člen predsedníctva AS prof. Ľudovít Fillo.

    
 • 30.01.2017
  • Stretnutie vedenia fakulty s dôchodcami 2017

   Tradícia v tom najlepšom slova zmysle – tradičné stretnutie na tradičnom mieste a v tradičnom čase. A samozrejme ako inak, tradične živá a priateľská atmosféra. Toto je azda najvýstižnejšia charakteristika stretnutia vedenia našej fakulty s terajšími dôchodcami, bývalými zamestnancami, ktoré sa konalo 26. januára 2017 o 15.00 hod. v jedálni fakulty.

    
 • 27.01.2017
 • 26.01.2017
 • 25.01.2017
  • Chceš ísť do zahraničia na Erasmus+ študijný pobyt?

   Prihlasovanie na mobility Erasmus+ (študijný pobyt) cez  Akademický informačný systém na všetkých fakultách STU do 31. januára 2017!

   Ak si študent ktoréhokoľvek stupňa a roku štúdia a máš chuť skúsiť niečo nové, ...

    
 • 23.01.2017
  • Návšteva zo Sun Moon University na STU

   Dňa 11.januára 2017 rektor STU prof. R.Redhammer  spolu s prorektormi Peciarom, Čičákom, Moravčíkom a Stankom prijali delegáciu zo Sun Moon University (SMU), Kórejská republika, s cieľom podpisu „Memoranda o porozumení“ medzi našimi dvomi inštitúciami.

    
 • 20.01.2017
 • 19.01.2017
  • Slávnostné udeľovanie Ceny ABF Slovakia BAKALÁR 2016

   18. januára 2017 predpoludním sa v sídle Stavebnej fakulty STU v Bratislave uskutočnilo slávnostné udeľovanie cien 11. ročníka Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia BAKALÁR 2016 (Cena) za najlepšiu bakalársku prácu roku 2016.

    
  • Forming 2017 - pozvánka
   Vážení kolegovia, dovoľujeme si Vás pozvať na 24. medzinárodnú vedeckú konferenciu Forming 2017  
 • 12.01.2017
 • 10.01.2017
 • 02.01.2017
  • Študentská osobnosť Slovenska

   Slávnostné vyhlásenie celoslovenského projektu

    
  • Šachový turnaj o pohár dekana SvF STU 2016

   Dňa 6.12. sa na našej fakulte konal Šachový turnaj o pohár dekana SvF STU 2016, z ktorého víťaz postúpil do kola o pohár rektora STU.

    
  • Majstrovstvá Stavebnej fakulty v plávaní

   V piatok 16. 12. 2016 sa na Stavebnej fakulte STU uskutočnil  už 6. ročník Majstrovstiev SvF v plávaní. Preteky mali aj tento rok veľký úspech, zúčastnilo sa ich 27 poslucháčov z rôznych ročníkov a odborov. Mnohí z nich navštevujú hodiny plávania v rámci telesnej výchovy, no nechýbali ani nadšenci iných športov, dokonca i takí, ktorí povinnú výučbu TV už nemajú. Naďalej však náruživo športujú a vzdávajú hold zdravému životnému štýlu! Z takých máme vždy najväčšiu radosť.

    
 • 24.12.2016
  • Ocenení vedci a profesori STU 2016

   Ocenenia vedcom a profesorom odovzdal počas vianočného programu Vysokoškolského umeleckého súboru Technik rektor STU R. Redhammer. Pokrstil aj nové CD dievčenskej skupiny.

    
 • 23.12.2016
  • "Čierne diery" získali cenu

   Doktorand Ústavu manažmentu STU Miroslav Beňák   získal cenu Rady mládeže Slovenska za ochranu a propagáciu technických pamiatok v združení "Čierne diery".

    
 • 21.12.2016
  • Rokovanie o spolupráci s francúzskymi inštitúciami

   Dňa 20.12.2016 sa uskutočnilo stretnutie prorektora doc. Š. Stanka a zástupcov útvaru medzinárodných vzťahov s p. Cécile Nouvel z ENSIC-Ecole Nationale Supérieure des Industries Chimiques (Nancy, Francúzsko),

    
 • 19.12.2016
  • Štipendium spoločnosti Colas

   Francúzska spoločnosť Colas http://www.colas.com/en  (člen skupiny Bouygues), ktorá je svetovým lídrom v stavebnom priemysle a údržbe cestnej infraštruktúry, ponúka štipendiá na štúdium vo Francúzsku.

    
  • Stretnutie zamestnancov a študentov FCHPT s vedením fakulty

   Každoročné stretnutie zamestnancov a študentov s vedením fakulty sa uskutočnilo v predvianočnej atmosfére 15. decembra 2016. Cieľom stretnutia bolo bilancovanie výsledkov dosiahnutých v tomto roku a informácie o úlohách, ktoré fakultu čakajú v budúcom roku.  

    
  • IT SPY 2016 má už víťazov
   Martin Tamajka svojou diplomovou prácou: Segmentácia anatomických orgánov v medicínskych dátach získal 3. miesto v v elitnej IT súťaži o najlepšiu diplomovú prácu v oblasti informatiky a informačných technológií.  
  • Si stredoškolák a máš nápad?
   Chceš ho odprezentovať? Prihlás svoj projekt do 6. februára 2017 a my ti dáme príležitosť!  
 • 17.12.2016
  • Rozhovor s rektorom

   "Slovensko musí investovať do škôl, aby nám talenty neodchádzali," povedal rektor STU Robert Redhammer v rozhovore pre Trend.

    
 • 16.12.2016
  • Študentská osobnosť Slovenska 2016

   Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž mladých talentovaných ľudí.

    
  • Mladý obal
   Navrhnite obal, s ktorým budete mať chuť si hrať. Témou Young Package 2017 je Open & Play.  
 • 12.12.2016
  • Dvadsaťročné jubileum CEMAKS

   Centrum manažérstva kvality v stavebníctve (CEMAKS) vzniklo 2.1.1996 pri Katedre technológie stavieb Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Jeho zakladateľom i súčasným vedúcim je prof. Jozef Gašparík, PhD., ktorý pôsobí na Stavebnej fakulte ako pedagóg od roku 1986.

    
  • Medzinárodné ocenenie profesorovi Jozefovi Gašparíkovi

   Počas konania medzinárodného sympózia o automatizácii a robotizácii v stavebníctve ISARC 2016 v Auburne (USA) bola prof. Ing. Jozefovi Gašparíkovi, PhD. dňa 20.07.2016 výkonnou radou medzinárodnej asociácie pre automatizáciu a robotizáciu v stavebníctve IAARC udelená medzinárodná cena 2016 Tucker-Hasegawa AWARD za významný prínos pre rozvoj automatizácie a robotizácie v stavebníctve. Richard Tucker a Yukio Hasegawa patria k zakladateľom IAARC a najväčšími priekopníkmi v tejto oblasti.

    
  • Vianočné mecheche

   Dňa 29.11.2016 sa na Stavebnej fakulte STU v Bratislave uskutočnil nultý ročník akcie s názvom Vianočné mecheche.

    
  • Veda o priestorových a kvantitatívnych vzťahoch reálneho sveta v Strednej Amerike

   Na sklonku tohtoročného leta som sa zúčastnila vedecko-pedagogického pobytu na UNAM, National University of México.

    
 • 08.12.2016
  • Úspech našich študentov na Študentskej vedeckej konferencii v Litvínove

   V pondelok 21.11.2016 sa zúčastnilo 7 študentov inžinierskeho študijného programu Chemické technológie, prehliadky prác študentskej vedeckej činnosti, ktorá sa uskutočnila v areáli Univerzitného centra VŠCHT Praha – Unipetrol. Jednalo sa o práce z oblasti spracovania ropy a petrochémie. 

    
  • Obnova B-bloku Stavebnej fakulty

   Havarijný stav niektorých častí obalového plášťa, vysoká energetická náročnosť a nemožnosť zabezpečenia vhodných parametrov vnútorného prostredia vedie k nutnosti hĺbkovej obnovy budovy.

    
 • 07.12.2016
 • 06.12.2016
  • Panorama City, (z prvej ruky)

   Oddávna to tak bolo, že inžinier, alebo architekt získaval počas štúdia potrebnú odbornú prax formou odborných exkurzií, alebo cez prázdniny prácou v architektonických ateliéroch doma, či v zahraničí, alebo prácou na stavbách, a aj pozývaním významných odborníkov z praxe na samostatné prednášky na fakultu.

    
 • 05.12.2016
 • 02.12.2016
 • 30.11.2016
  • Pozvánka na prezentáciu Erasmus+ mobilít

   Útvar medzinárodných vzťahov STU v dňoch 7.12.2016, 9.12.2016 a 14.12.2016 uskutoční  prezentácie možností vycestovania študentov (štúdium a pracovné stáže) a budúcich absolventov (pracovné stáže) v rámci programu Erasmus+ v akademickom roku 2017/18.

    
 • 29.11.2016
 • 27.11.2016
  • Najlepšia technická fakulta oceňovala najlepších a najaktívnejších študentov

   Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva sa 23.11.2016 stretlo vedenie FCHPT STU v Bratislave s najlepšími a najaktívnejšími študentmi a absolventmi doktorandského štúdia.

   Dekan fakulty, prof. Šajbidor, vo svojom úvodnom príhovore zablahoželal všetkým prítomným k dosiahnutým výsledkom v minulom akademickom roku. Zdôraznil, že byť najlepším na najlepšej technickej fakulte je záväzok, ktorý sa ťažko napĺňa a ešte ťažšie obhajuje. Máme však stále dostatok študentov, ktorí si tento prívlastok zaslúžia. 

    
 • 25.11.2016
 • 24.11.2016
 • 23.11.2016
  • Prémia Literárneho fondu za rok 2015

   Literárny fond - sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy udelila Ceny a prémie za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2015, ktoré každoročne udeľuje výbor sekcie za najlepšie diela predchádzajúceho roka podľa jednotlivých kategórií.

    
 • 21.11.2016
 • 18.11.2016
 • 15.11.2016
  • Ceny za vedu a techniku

   Podujatie Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2016 vyvrcholilo odovzdávaním Ceny za vedu a techniku. Medzi ocenenými aj prof. Ing. Marián Valko, DrSc., Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky FCHPT STU. 

    
 • 14.11.2016
  • Výsledky 18. študentskej vedeckej konferencie

   Dňa 9. 11. 2016 sa v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave konala 18. celoslovenská študentská vedecká konferencia pod názvom "Chémia a technológie pre život" s medzinárodnou účasťou. Víťazom gratulujeme!

    
 • 13.11.2016
 • 10.11.2016
  • Projekty STU v Afganistane

   Vo štvrtok 20.10.2016 sa uskutočnilo v priestoroch Slovenskej chemickej knižnice slávnostné podujatie „Projekty STU v Afganistane“, ktorého cieľom bolo šírenie informácií o výsledkoch projektov medzi Slovenskou a Afganskou islamskou republikou. Spolupráca oboch krajín trvá už vyše 10 rokov a priniesla množstvo úspechov.

    
  • Stretnutie dôchodcov 2016

   Stretnutie sa uskutočnilo dňa 15.10.2016. Pozrite si fotogalériu.

    
  • Monika Rychtáriková vymenovaná za vysokoškolskú profesorku

   Monika Rychtáriková vymenovaná za vysokoškolskú profesorku

    
  • Rektor STU píše o potrebe zmeniť vysokoškolský systém

   Aby Slovensko bolo bohatou krajinou ako Švajčiarsko, musí diverzifikovať vysokoškolské vzdelávanie podľa poslania v spoločnosti. Švajčiarsko nemrhá    talentom ľudí, naopak, láka ďalších z celého sveta k sebe.

    
 • 04.11.2016
 • 31.10.2016
  • STU získala projekt Erasmus+ ICM (mobility mimo EÚ)

   Program Erasmus+ je zameraný na modernizáciu a zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania v Európe a inde vo svete. Cieľom mobilitných projektov je podporiť nadnárodnú mobilitu študentov a  zamestnancov univerzity za účelom získania, zlepšenia a rozšírenia ich kompetentností.

    
  • Nové číslo časopisu o dianí na SvF

   Vyhodnotenie súťaže pre prvoročiakov, Letná univerzita pre stredoškolákov, Profesor Ján Lovíšek 

    
 • 28.10.2016
  • Darovanie krvi

   Študenti a zamestnanci Stavebnej fakulty STU v spolupráci s Národnou transfúznou službou sa mohli opäť rozhodnúť pre humánny čin a darovať krv.

    
 • 20.10.2016
 • 19.10.2016
 • 17.10.2016
  • TP Cup 2017
   7. - 8. júna 2017 v Aule Magne (-1.61 na 1. PP) FIIT STU v Bratislave - 9. ročník súťaže v tvorbe jedinečných riešení v rámci predmetu Tímový projekt.
   27. októbra 2017 o 15.00 hod. je uzávierka prihlášok.  
 • 13.10.2016
  • Dekanka FIIT je IT osobnosťou roka

   IT produkt roka má firma Innovatrics, ktorá začínala v Univerzitnom technologickom inkubátore STU. IT projektom je Slovenská akademická dátová sieť Sanet.

    
 • 11.10.2016
  • Hľadáme metódy na odstránenie mikropolutantov

   Vedci majú novú výzvu – ako odstrániť mikropolutanty  a rezistentné baktérie z vôd.  Riešenie hľadajú aj odborníci z STU. V   hre sú chemické formy čistenia, použitie nanodiamantových vrstiev, železanov, fotoaktívnych práškov, ale aj biologické formy ako využitie vodných rastlín. 

    
 • 06.10.2016
 • 04.10.2016
  • STU a Noc výskumníkov 2016

   Výročný desiaty ročník festivalu vedy na Slovensku – Európska noc výskumníkov 2016 – prebehol v piatok 30.9.2016. STU bola pri tom.  

    
 • 03.10.2016
  • Vedci z Japonska na FCHPT

   Po niekoľkých rokoch opäť zavítala na Slovensko spoločnosť Japan Royal Jelly Co., LTD. (JRJ) Ide o jednu z najväčších svetových firiem zaoberajúcich sa produkciou a predajom včelích produktov. Dňa 27. septembra 2016 navštívili predstavitelia tejto spoločnosti aj Fakultu chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

    
 • 27.09.2016
  • Stretnutie so zahraničnými študentmi na STU

   Dňa 21. septembra 2016 zorganizoval Útvar medzinárodných vzťahov STU stretnutie s prichádzajúcimi zahraničnými študentmi  na mobilitný pobyt Erasmus+ na Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave v zimnom semestri akademického roka 2016/17.

    
 • 26.09.2016
  • Štipendium so spoločnosťou MATADOR Group.
   pre študentov II. stupňa denného štúdia VŠ s technickým zameraním, ktorí chcú už počas štúdia nielen získať odborné znalosti a prax, ale súčasne i naštartovať svoju kariéru so spoločnosťou MATADOR Group.  
 • 23.09.2016
 • 22.09.2016
  • Najlepší IT startup je z FIIT

   Študentský startup moderateIT bude zastupovať Slovensko na celosvetovej súťaži University World Startup Cup 2016 v Kodani.

    
 • 21.09.2016
 • 15.08.2016
 • 25.07.2016
 • 22.07.2016
  • Veľvyslanec Japonska na STU

   Dňa 19.7.2016 rektor STU Robert Redhammer prijal na pôde STU mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Japonska v Slovenskej republike, J.E. pána Jun Shimmi.

    
 • 18.07.2016
  • STU podporuje postdoktorandov, vytvára postdok pozície

   Podporovať mladých vedcov je prioritou vedenia  Slovenskej technickej univerzity. Ako podporiť mladých vedcov je aj téma slovenského predsedníctva EÚ. Dnes rokujú v Bratislave ministri EÚ pre konkurencieschopnosť. 

    
 • 11.07.2016
 • 28.06.2016
  • Ocenenie najlepších diplomových prác

   Predvečer promócií absolventov našej fakulty je už tradične venovaný oceňovaniu najlepších diplomových prác. Z tohto dôvodu sa dňa 23.6.2016 stretlo vedenie fakulty s autormi ocenených prác a sponzormi, ktorí podporili ocenené práce hodnotnými cenami. 

    
 • 01.06.2016
  • Chemický jarmok - CHEMSHOW2016

   Dňa 24. 05. 2016 sa na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT) v dopoludňajších hodinách uskutočnil siedmy ročník Chemického jarmoku – CHEMSHOW 2016

    
 • 30.05.2016
 • 11.05.2016
  • Vedkyňou SR je Monika Rychtáriková zo SvF STU

   Vo výskume prepája znalosti zo stavebnej a priestorovej akustiky a vplyv fyzikálnych javov na psychiku človeka. Pomáha pri vývoji lepších načúvacích prístrojov a výskume akustickej orientácie nevidiacich v budovách.    
 • 10.05.2016
 • 04.05.2016
 • 29.04.2016
 • 15.04.2016
  • Prezentácia SAIA o mobilitách

   Agentúra SAIA Vás pozýva na seminár o štipendijných možnostiach do zahraničia (jazykové kurzy, študijné/výskumné pobyty, ale aj celé štúdium ukončené bakalárskym, inžinierskym príp. doktorandským titulom či krátkodobé pobyty spojené s vypracovaním bakalárskej/diplomovej/dizertačnej práce).

    
 • 31.03.2016
  • Najlepšie publikácie na STU

   Rektor STU odovzdal ocenenia autorom najlepších publikácii, ocenené boli autorky a autori z FCHPT, SvF a SjF STU.

    
 • 29.03.2016
  • Čínsky veľvyslanec na STU

   Dňa 17. marca 2016 bol rektorom STU prof. Robertom Redhammerom v rámci zdvorilostnej návštevy prijatý nový čínsky veľvyslanec v SR, pán LIN Lin.

    
 • 24.03.2016
  • Najlepšie publikácie na STU


   Slovenská technická univerzita odovzdala ceny za najlepšie publikácie za rok 2015. Ocenenie za najvyšší celkový počet citácií (celkovo 10 548 !) získal prof. Ing. Marián Valko, DrSc. z Ústavu fyzikálnej chémie FCHPT STU!
   Ďalšie ocenenia získali z FCHPT Ing. Ivan Šalitroš, PhD. z Ústavu anorganickej chémie, technológie a materiálov a prof. RNDr. Anna Kolesárová, PhD. z Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky. Gratulujeme!!!

    
 • 04.03.2016
  • Zahraničná návšteva z Vietnamu

   Rektor STU prof. R. Redhammer prijal dňa 1.3.2016  delegáciu z Vietnamu s participáciou štyroch významných vietnamských univerzít a dvoch ministerstiev v zložení dvaja rektori, prorektorka, prezident a viceprezident a ich kolegovia z vysokoškolských inštitúcii.

    
 • 24.02.2016
  • Welcome Week - ESN STUBA

   Študentská organizácia ESN STUBA pokračuje aj tento rok v tradícii usporadúvania akcie „Welcome Week“ (Uvítací týždeň) pre zahraničných študentov, ktorí prišli na mobilitu na Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave. Študenti z rôznych kútov sveta sa v rámci mobility rozhodli navštíviť  Slovensko.

    
 • 19.02.2016
  • Stretnutie so zahraničnými Erasmus+ študentmi

   Dňa 18.2.2015 zorganizoval Útvar medzinárodných vzťahov STU stretnutie so zahraničnými študentmi  na mobilitách Erasmus+ na Slovenskej technickej univerzite v letnom semestri akademického roku 2015/16.

    
 • 15.02.2016
 • 03.02.2016
  • Vernisáž výstavy

   Už mnohokrát sme sa presvedčili, že naša fakulta nežije iba chémiou, pedagogikou a výskumom. To, že na našej fakulte sa podporuje všestranný rozvoj študentov aj zamestnancov potvrdzuje aj vernisáž výstavy „Roky bojov, obetí a nádejí (1914-1920)“, 

    
 • 02.02.2016
  • Návšteva študentov z Holandska

   V pondelok 25. januára navštívila Fakultu chemickej a potravinárskej technológie STU delegácia z Technickej univerzity v holandskom Eindhovene (TU/e). 

    
  • M. Markkula prijatý rektorom STU

   Dňa 29.1.2016  bola rektorom STU na pôde univerzity prijatá delegácia vedená predsedom Európskeho výboru regiónov (EVR) p. Markku Markkulom.

    
 • 01.02.2016
  • Nové študijné programy

   STU inovovala študijné programy, rozšírila ponuku štúdia    v   angličtine a   otvorila nové programy zamerané na informačnú bezpečnosť, biotechnológie či ekologické prístupy v stavebníctve a strojárstve.

    
 • 29.01.2016
  • STU získala Superbrands Award 2016

   O    udelení Superbrands Award rozhoduje expertná skupina na základe verejného prieskumu a komisia odborníkov z    oblasti marketingu, komunikácie a    reklamy.

    
 • 15.12.2015
  • Otvorenie vedeckého parku v Trnave

   MTF STU otvorila unikátne pracoviská - Slovenské ionové centrum SlovakION a Vedecké pracovisko automatizácie a informatizácie výrobných procesov a systémov.

    
 • 11.12.2015
  • Prezentácia Erasmus+ mobilít na fakultách STU

   Zamestnanci Útvaru medzinárodných vzťahov (UMV STU) v dňoch 1.12.2015 - 10.12.2015 realizovali 4 informačné prednášky - prezentácie možností vycestovania študentov v rámci programu Erasmus+ v akademickom roku 2016/17 na fakultách STU.

    
 • 04.12.2015
  • Spustenie prihlasovania študentov na Erasmus+ mobility

   V súlade s harmonogramom činností v rámci grantu Erasmus+   sa postupne otvára systém AIS pre prihlasovanie študentov na študijné mobility/pobyty  v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2016/17.

    
 • 03.12.2015
  • Zahraničná návšteva z Iževska a Orenburgu na STU

   Dňa 3. decembra 2015 prijali prorektori STU Š. Stanko - prorektor pre vzdelávanie a medzinárodné vzťahy a prorektor O. Moravčík - prorektor pre strategické projekty a vedúca útvaru medzinárodných vzťahov STU J. Štefánková zahraničnú návštevu z dvoch univerzít  z Ruska.

    
 • 02.12.2015
  • Majstrovstvá v plávaní študentov Stavebnej fakulty

   Katedra telesnej výchovy Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity (SvF STU) usporiadala dňa 27. novembra 2015 pre študentov – stavbárov už 5. ročník plaveckých pretekov.

    
  • Nové auly na FIIT STU

   Do dokončenej budovy FIIT STU pribudli po dvoch rokoch prevádzky nová Veľká a  Malá aula. S  celkovou kapacitou 540 miest a  zaujímavým interiérom poskytnú priestor výučbe i odborným prednáškam.

    
 • 27.11.2015
  • DEMISEE 2016

   Diagnostika elektrických strojov a izolačných systémov v elektrotechnike a energetike - I. medzinárodná vedecká konferencia

    
 • 26.11.2015
  • Pozvánka na prezentáciu Erasmus+ mobilít

   Útvar medzinárodných vzťahov STU v dňoch 1.12.2015 - 3.12.2015 a 10.12.2015 uskutoční prezentácie možností vycestovania študentov v rámci programu Erasmus+ v akademickom roku 2016/17

    
 • 25.11.2015
  • Návšteva z ECE Paris na STU

   Prorektor pre vzdelávanie a medzinárodné vzťahy doc. Štefan Stanko a prorektor pre vedu a výskum prof. Stanislav Biskupič prijali na pôde STU návštevu z akademickej inštitúcie ECE Paris - École D´Ingénieurs, Francúzko.

    
 • 23.11.2015
  • Kampaň Enterprise Slovakia a súťaž startupov

   Kampaň "Enterprise Slovakia" odštartuje podujatím "SmartUp Slovakia", naplánovaným na 30.11. vo forme Hackathon-u, resp. súťaže startupov v navrhovaní riešení na reálne problémy, ktoré pomohli zadefinovať partneri pre tento event – SPP a ENEL.

    
  • Úspešní vedci z FEI

   Pamätný list svätého Gorazda za úspechy v oblasti vedy dostali od ministra školstva aj FEI-kári Juraj Slačka a Marek Lászlo.

    
 • 20.11.2015
  • Študenti STU 2015

   Pri príležitosti medzinárodného Dňa študentstva rektor STU ocenil 37 študentov, predovšetkým za študijné a športové výsledky, za výskum a publikačnú činnosť, ale aj za humánne aktivity.

    
 • 18.11.2015
  • Prijatie delegácie z Vietnamu

   Dňa 16.11.2015 navštívila STU 8-členná delegácia Vietnamskej socialistickej republiky vedená Nguyen Dac Vinh - predsedom  National Committee of Youth of Vietnam a prvého sekretára Ho Chi Minh Communist Youth Union Vietnam (HCYU).

    
 • 03.11.2015
  • Nadácia Slovenskej sporiteľne - podpora projektov VŠ 2016
   Nadácia Slovenskej sporiteľne otvorila 4.ročník Grantového programu pre vysokoškolské projekty „Podpor školu nápadom“, ktorého cieľom je podpora vzdelávacích projektov z rôznych oblastí ako napríklad publikačná činnosť škôl, podpora študentských médií, skvalitnenie vyučovacieho procesu, či študentské projekty zamerané na širokú verejnosť. Termín uzávierky výzvy: 15.6.2016.  
 • 20.10.2015
  • FIIT STU povedie nová dekanka

   Informatikov povedie „prvá dáma slovenského IT sveta“. Novou dekankou Fakulty informatiky a informačných technológií STU sa stala prof. Mária Bieliková. Na poste vystrieda prof. Čičáka, ktorý viedol fakultu ostatné štyri roky.

    
 • 12.10.2015
  • Otvorili sme Centrum pre nanodiagnostiku

   V novom Centre pre nanodiagnostiku sú prístroje jedinečné v rámci krajín V4. Umožnia skúmať štruktúru látok až do úrovne atómov. Centrum otvorila Slovenská technická univerzita v Bratislave v rámci projektu Univerzitného vedeckého parku Science City Bratislava.

    
 • 06.10.2015
  • STU na veľtrhu vzdelávania v Kazachstane

   V sobotu 26.9. a v nedeľu 27.9.2015 sa uskutočnil veľtrh vzdelávania „The European Higher Education Fair Kazakhstan 2015“ v Almate v Kazachstane. Na veľtrhu sa prezentovalo 80 vystavovateľov (univerzít, akademických inštitúcií i agentúr) z celej Európy a Kazachstanu.

    
 • 24.09.2015
 • 22.09.2015
  • Uskutočnilo sa stretnutie so zahraničnými študentmi

   Dňa 22.9.2015 sa uskutočnilo v aule D. Ilkoviča STU  stretnutie so zahraničnými študentmi  na mobilitných pobytoch  na STU v Bratislave organizované Útvarom medzinárodných vzťahov STU.

   Cieľom akcie bolo poskytnutie informácií  zahraničným študentom prichádzajúcim na mobilitný pobyt na Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave, zoznámenie so Slovenskom, oboznámenie so systémom štúdia na univerzite, organizačnými a administratívnymi náležitosťami a ďalšími informáciami, ktoré im môžu byť  pri ich pobyte na univerzite, užitočné.

    
 • 23.06.2015
  • Špičkové tímy na STU

   Akreditačná komisia zverejnila zoznam špičkových vedeckých tímov pôsobiacich na slovenských verejných vysokých školách. Slovenská technická univerzita v Bratislave má v zozname štyri tímy.

   Akreditačná komisia (AK), poradný orgán vlády SR, dnes zverejnila zoznam špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku. Z 37 identifikovaných špičkových tímov až 19 pôsobí na Univerzite Komenského v Bratislave (UK).
   Akreditačná komisia (AK), poradný orgán vlády SR, dnes zverejnila zoznam špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku. Z 37 identifikovaných špičkových tímov až 19 pôsobí na Univerzite Komenského v Bratislave (UK).
   Akreditačná komisia (AK), poradný orgán vlády SR, dnes zverejnila zoznam špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku. Z 37 identifikovaných špičkových tímov až 19 pôsobí na Univerzite Komenského v Bratislave (UK).
   Akreditačná komisia (AK), poradný orgán vlády SR, dnes zverejnila zoznam špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku. Z 37 identifikovaných špičkových tímov až 19 pôsobí na Univerzite Komenského v Bratislave (UK).
    
 • 17.06.2015
  • STU otvára centrum aplikovaného výskumu polymérov

   Unikátny vynález biodegradovateľných plastov zaujal verejnosť a firmy. STU teraz robí ďalší krok. Vo štvrtok 18. júna 2015 slávnostne otvorila nové Centrum aplikovaného výskumu environmentálne vhodných polymérnych materiálov.

    
 • 03.06.2015
  • Súťaž o cenu - Materiály pre čisté ovzdušie v Horizonte 2020

   EK vyhlásila ako súčasť programu Horizont 2020 súťaž o cenu v hodnote 3 mil. € pre osobu alebo tím, ktorý vyvinie minimálne funkčný prototyp v prevádzkovom prostredí inovatívneho dizajnu riadený materiálovým riešením s cieľom znížiť znečistenie ovzdušia v mestách.

    
 • 02.06.2015
 • 18.05.2015
 • 12.05.2015
  • Ocenenie pre Ľ. Švorca

   Ocenenie Mladá osobnosť vedy získal Ľubomír Švorc z FCHPT STU. Ocenenia vedcom roka SR odovzdali 12. mája v Centre vedecko-technických informácií SR.

   Plastiku, ktorú dostali ocenení vedci navrhol študent Ústavu dizajnu FA STU Jakub Masar.

    
 • 27.04.2015
  • Girl’s Day zaujalo stovky študentiek

   Takmer 800 stredoškoláčok sa tento rok zapojilo do Girl’s Day. Študentky si mohli vyskúšať "deň s IT" u viac ako 60 partnerov projektu - firiem či univerzít. Girl’s Day organizuje občianske združenie Aj TY v IT pri Fakulte informatiky a informačných technológií STU.

    
 • 09.02.2015
  • Projekt SlovakION získal podporu v Teaming for Excellence

   Slovenská technická univerzita v Bratislave získala financovanie z Európskej komisie pre strategický rozvojový výskumný projekt SlovakION. Projekt komisia hodnotila ako 8. najlepší  zo 162 projektov podaných z pätnástich krajín Európskej únie.

    
 • 06.01.2015
  • Študenti STU vyvinuli skvelú pomôcku na udržanie kondície

   FitLock je malý prístroj v tvare zámku, ktorý sleduje, či má človek počas dňa dostatok fyzickej aktivity a pomáha tak nositeľovi udžiavať sa fit. Zariadenie vyvinuli študenti a vedeckí pracovníci na Ústave elektroniky a fotoniky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU. Táto skupina vedcov sa na fakulte dlhodobo venuje vývoju biometrických senzorov a diagnostických zariadení.

    
 • 04.12.2014
  • STU rieši európsky projekt GRAIL

   Projekt Grail v rámci prestížneho 7. Rámcového programu EÚ rieši reálny problém podnikov na výrobu biopalív. Európska únia zaväzuje členské krajiny zvyšovať spotrebu biopalív. Vedci hľadajú spôsoby ako v priemysle použiť glycerol, vedľajší produkt výroby bionafty.

    
 • 29.10.2014
  • Rektor prevzal ocenenie DS label

   Prestížne ocenenie  DS Label si dnes prevzal rektor STU Robert Redhammer. DS label udelila Slovenskej technickej univerzite v Bratislave Európska komisia za dodatky k diplomom vydávané v súlade s pravidlami EÚ.

    
 • 14.10.2014
  • STU úspešne ukončila NATO projekt

   Chemici zo Slovenskej technickej univerzity majú na konte medzinárodný úspech. Práve úspešne ukončili riešenie projektu NATO Science for Peace and Security. Ich úlohou bolo vybudovať systém včasného varovania pre vodohospodársky podnik v Novom Sade, a tým zamedziť prípadnému použitiu znečistených zdrojov na prípravu pitnej vody.

    
 • 23.09.2014
 • 09.07.2014
  • Študenti vyvíjajú monitorovací systém RetSys

   Monitorovací systém vozidiel, osôb a majetku RetSys (Real-Time Tracking System) vyvíjajú študenti inžinierskeho štúdia Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave priamo s jedným z najväčších výrobcov týchto zariadení na svete.

    
 • 02.07.2014
  • Foyer rozkvitlo japonskými záhradami
   V dňoch 6. - 15. júna 2014 bola, vo výstavných priestoroch našej fakulty, širokej verejnosti sprístupnená séria fotografií Tamary Reháčkovej z Ústavu krajinnej a záhradnej architektúry Fakulty architektúry STU v Bratislave.  
 • 25.06.2014
  • STU vyvíja automatizovaný merací systém pre mosty

   Posuny a deformácie mostov by mohol nepretržite sledovať automatizovaný monitorovací systém. Vyvíjajú ho študenti a zamestnanci Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity a s podporou bratislavského magistrátu ho testujú na mostoch.

    
 • 04.06.2014
  • Odborníci z STU poznajú každý zosuv na Slovensku

   Uplynuli práve štyri roky od veľkého zosuvu v Nižnej Myšli. Zosuvy u nás nie sú výnimočné, patríme medzi krajiny, kde je náchylných na zosuvy asi 5,25 percent územia Slovenska. Výskumu v tejto oblasti sa venujú odborníci zo Stavebnej fakulty STU.

    
 • 03.06.2014
 • 02.06.2014
  • Dizajnéri z FA zaujali na výstave v Berlíne

   Na prebiehajúcom Medzinárodnom festivale dizajnu DMY v Berlíne získali študenti a absolventi z FA STU a ich projekt Flowers for Slovakia ocenenie pre najzaujímavejších vystavovateľov „DMY Award 2014“.

    
 • 30.05.2014
  • Rektor STU podpísal zmluvu o spolupráci s VW

   Najväčšia slovenská automobilka a najvýznamnejšia technická univerzita na Slovensku prehlbujú spoluprácu. Na pôde bratislavského závodu Volkswagen Slovakia podpísali vedenia spoločnosti a STU rámcovú zmluvu o ďalšej spolupráci.

    
 • 20.05.2014
  • Študenti informatiky bodujú v svetovej IT súťaži

    Študenti Fakulty informatiky a informačných technológií STU sú opäť vo finále medzinárodnej súťaže Imagine Cup! Tím LeapKin vyvíja počítačové hry pre deti s obmedzenými schopnosťami pohybu. V súťaži je aj ďalší tím študentov STU. Projekt  „Real Deal“ boduje v súťaži o podnikateľský nápad a má šancu zmeniť sa na start-up.

    
 • 06.05.2014
  • Študenti postavili ďalšiu ekoformulu

   Tím študentov Strojníckej fakulty STU v Bratislave postavil  vylepšený model "eko formule", s ktorou sa opäť postaví na štart medzinárodnej súťaže Shell Eco-marathon Europe.

    
 • 15.04.2014
  • STU otvorila Národné centrum robotiky

   Roboty pomaly nahrádzajú ľudskú prácu, nielen v priemysle, ale aj v domácnostiach. Aj preto Slovenská technická univerzita v Bratislave posilňuje výučbu robotiky a kybernetiky. Na škole vniká Národné centrum robotiky.

    
 • 09.04.2014
  • Viac mobilít v rámci Erasmus+

   Viac možností cestovať na stáž či študijný pobyt do zahraničia ponúka program Európskej únie Erasmus+. Využiť ich môžu aj študenti a zamestnanci STU.

    
 • 24.03.2014
  • Technik STU oslávil 60 rokov

   Vysokoškolský umelecký súbor Technik STU oslavil 60. výročie založenia. Vznikol ako Veľký estrádny súbor závodného klubu 17. novembra Slovenskej vysokej školy technickej. Postupne sa jednotlivé zložky  - Komorný orchester, Spevácky zbor a Folklórny súbor osamostatnili.

    
 • 04.03.2014
  • Špičkový prístroj spresní merania geodetov

   Tím odborníkov na Stavebnej fakulte STU rieši projekt Národné centrum diagnostikovania deformácie zemského povrchu na území Slovenska. V rámci projektu pribudol na univerzite nový prístroj na meranie tiažového zrýchlenia - absolútny gravimeter.

    
 • 20.01.2014
 • 20.12.2013
  • STU získala ocenenie Európskej komisie DS Label

   DS, teda Doplnok k diplomu v podobe, akú vyžaduje Európska komisia, vydáva STU bezplatne absolventom bakalárskych, magisterských, inžinierskych a doktorandských študijných programov. Kvalitu a súlad doplnku s európskymi požiadavkami ocenila Európska komisia udelením DS Label.

    
 • 09.12.2013
  • Vedci a profesori roka 2013

   Rektor STU Robert Redhammer odovzdal v piatok 6. decembra 2013 na Mikulášskom koncerte Vysokoškolského umeleckého súboru Technik STU ocenenia Vedec roka a Profesor roka.

    
 • 02.12.2013
  • Odborníci zo Stavebnej fakulty budú skúmať materiály najstarších mostov

   Na Slovensku máme asi 23-tisíc mostov, viaceré sú rarity. Odborníci zo Stavebnej fakulty STU začínajú v rámci projektu APVV mapovať stav betónových a železobetónových mostov. Z údajov zostavia databázu, ktorá pomôže pri ich obnove. Prvé vzorky zoberú práve z pilierov Starého mosta v Bratislave, ktorého rekonštrukcia začala dnes - 2. decembra.

    
 • 22.11.2013
  • FIIT oslavuje 10 výročie, jej budova získala cenu v súťaži Stavba roka

   Fakulta informatiky a informačných technológií STU oslavuje 10. výročie vzniku. Jej nová budova pri tej príležitosti získala aj významné ocenenie. V súťaži Stavba roka 2013 získala Cenu primátora Bratislavy za celospoločenský prínos. V budove onedlho pribudnú veľké prednáškové sály.

    
 • 19.11.2013
 • 06.11.2013
 • 24.10.2013
 • 11.10.2013
 • 28.08.2013
  • Univerzitné vedecké parky potiahnu ekonomiku dopredu

   Vďaka plánovaným investíciam v rámci projektov Univerzitných vedeckých parkov budú niektoré vedecké pracoviská STU unikátne v európskom rozmere. Špičková infraštruktúra umožní zintenzívniť spoluprácu výskumných tímov so zahraničím. Pokiaľ ide o zamestnanosť a ekonomiku, počítame s udržaním mladých a s rozvojom výskumných kapacít na univerzite, ale projekty budú mať dosah aj na zamestnanosť a rozvoj inovatívnych oblastí ekonomiky. Hovorí rektor STU Robert Redhammer v rozhovore o Univerzitných vedeckých parkoch.

    
 • 31.07.2013
  • Vedecký tím STU skúma vznik a liečbu neurodegeneračných ochorení

   Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných ochorení, ako je napr. Alzheimerova choroba, vaskulárna demencia a ďalšie. Tím má na už konte objav jedného z biomarkerov, ktorý môže naznačiť skoré štádium ochorenia.