Prejsť na obsah
Univerzita tretieho veku

Odborný garant vzdelávacieho programu: doc. Ing. arch. N. Hrašková, PhD.

Dejiny architektúry I
Dejiny architektúry II

Dejiny architektúry I

Miestnosť: 212 (FA STU, 2. posch. vľavo)  Čas: 13:00 - 15:00 hod.

Téma

Prednášateľ

Úvod do dejín architektúry a umenia, najstaršie dejiny - pravek Mgr. J. Mlejneková-Šuteková., PhD.
Architektúra a umenie Mezopotámie Ing. arch., Mgr. A. Botek, PhD.
Výtvarné umenie a interiér v staroveku vo vzťahu k architektúre Mgr. D. Šoltésová, PhD.
Architektúra starovekého Egypta doc. Ing. arch. N. Hrašková, PhD.
Architektúra a umenie egejskej oblasti a Grécka Ing. arch. J. Minaroviech, PhD.
Architektúra Etruskov a antického Ríma doc. PhDr. J. Bencová, PhD.
Rimania na našom území Ing. arch. J. Minaroviech, PhD.
Ranokresťanská a byzantská architektúra doc. Ing. arch. J. Pohaničová, PhD.
Veľká Morava, predrománska a románska architektúra doc. Ing. arch. J. Pohaničová, PhD.
Gotická architektúra v Európe doc. Ing. arch. J. Pohaničová, PhD.
Stredoveké mestá prof. Ing. arch. P. Vodrážka, PhD.
Výtvarné umenie a interiér v stredoveku vo vzťahu k architektúre Mgr. D. Šoltésová, PhD.
Exkurzia do Banskej Štiavnice a okolia - úvod do dejín – 3 dni doc. Ing. arch. N. Hrašková, PhD.


Prednášky sa konajú vždy v piatok odpoludnia.

 

Dejiny architektúry II
 

Miestnosť: 212 (FA STU, I. posch. vľavo)  Čas: 13:00 - 15:00 hod.

Téma

Prednášateľ

Novovek a renesančná architektúra v Európe a na Slovensku doc. Ing. arch. N. Hrašková, PhD.
Baroková architektúra doc. Ing. arch. N. Hrašková, PhD.
Zámok Červený kameň - exkurzia Mgr. D. Šoltésová, PhD.
Manierizmus doc. PhDr. J. Bencová, PhD.
Klasicistická a romantická architektúra v Európe doc. Ing. arch. J. Pohaničová, PhD.
Romantizmus v architektúre 19. storočia na Slovensku doc. Ing. arch. J. Pohaničová, PhD.
Výtvarné umenie a interiér v 19. a zač. 20. storočia vo vzťahu k architektúre Mgr. D. Šoltésová, PhD.
Architektúra 19.storočia v USA - Chicagská škola doc. PhDr. J. Bencová, PhD.
M. M. Harminc – od historizmu k moderne doc. Ing. arch. J. Pohaničová, PhD.
Architektúra medzivojnového obdobia v Európe doc. PhDr. J. Bencová, PhD.
Významné osobnosti postmoderny doc. PhDr. J. Bencová, PhD.
Pamiatková obnova historických objektov prof. Ing. arch. P. Gregor, PhD.
Výtvarné umenie a interiér 20. storočia vo vzťaku k archtektúre Mgr. D. Šoltésová, PhD.
Architektúra budúcnosti doc. Ing. arch. N. Hrašková, PhD.


Prednášky sa konajú vždy v piatok odpoludnia.