Prejsť na obsah
Univerzita tretieho veku
Odborný garant študijného odboru: prof. Ing. P. Horváth, CSc.

Podmienkou pre prijatie na  študijný odbor Praktické využitie počítačov (PVP) sú vedomosti a zručnosti v ovládaní PC na úrovni absolventov študijného odboru Počítače I. Ako základná metóda výučby bola zvolená kombinácia prednášok a  „učenia sa na projektoch“, doplnená konzultáciami a samostatnou prácou študentov podľa inštrukcií lektora. Pod pojmom „vypracovať projekt“ pritom rozumieme „vytvoriť aplikáciu jednoduchého počítačového programu“ pre vlastné použitie jednotlivcov alebo skupinky študentov tohto študijného odboru.

V akademickom roku 2017/2018 sa tento študijný odbor neotvára


Miestnosť: UD 104 (Vazovova 5, ľavé schodište, prízemie)
Prednášateľ: Ing. M. Babinský      utorok 15:30 - 17:30 praktická výučba, 17:30 - 18:30 konzultácie                          
Lekcia
Téma
1
Hardvér a softvér počítača, periférie a pripojenia a účty užívateľov. Prihlásenie a používanie emailu
2
Základy OS Windows, správa súborov (okná, ovládacie prvky, súbory, priečinky, prieskumník Windows. Programy a ich spúšťanie) Bezpečnosť, príslušenstvo, systémové nástroje
3
Pripojenie na internet. Prehliadanie a vyhľadávanie na webe, zaujímavé web stránky
4
Ochrana osobných údajov, vyplňovanie formulárov, dynamické/interaktívne stránky a web aplikácie
5
(Google) web aplikácie: mapy, prekladač, kalendár, disk, študovňa, knihy, správy
6
Internetová komunikácia: email, rozhovor, diskusné skupiny, telefonovanie (Skype)
7
Obrázky v počítači, ich úpravy, digitalizácia predlôh, úschova, úprava online a offline fotografií (Gplus)
8
Alternatívne témy z oblastí
*  Kancelárske aplikácie offline a online
*  Vytvorenie a publikovanie web stránok
*  Sťahovanie (download) a odovzdávanie (upload) súborov
*  Sociálne siete
9
Základy digitálnej fotografie: Nastavenie fotoaparátu, kompozícia, fotenie, prenesenie obrázkov do počítača. Úprava fotografií
10
Zvuk na počítači: Formáty nahrávok, prehrávanie. Nahrávanie, úprava, konverzia záznamov a formátov
11
Tvorba vlastnej počítačovej prezentácie. Využitie  multimédií. Animácie a efekty v prezentácii.
12
Prehrávanie a nahrávanie videí.  Úprava, konverzia a strih videí
13
Správa počítača: manažment užívateľov, oprávnenia, heslá, ochrany. Inštalovanie a odstránenie programov. Komprimačné programy, 
14
Príprava záverečných projektov a konzultácie

Popis študijného odboru je bližšie rozvedený samostatne tu...

Predpokladané vedomosti účastníkov PVP
Externé odkazy:
niektoré projekty seniorov na webuniverzita