Prejsť na obsah
Univerzita tretieho veku
Odborný garant vzdelávacieho programu: prof. Ing. P. Horváth, CSc.

Počítače I 
Počítače II
Počítače III 

Počítače I

V akademickom roku 2018/2019 sa I. ročník neotvára

Miestnosť: UD 104 (Vazovova 5, prízemie vľavo)

Téma
Prednášateľ
Princíp práce počítačov a základy ich obsluhy. Popis hardwaru PC M. Kráľ
MS Windows. Popis systému, prostredia, plochy. Užívateľský profil M. Kráľ
Základné programy a odkazy na ploche, práca s oknami M. Kráľ
Súbory a priečinky. Popis, možnosti priečinka, nastavenie M. Kráľ
Vytvorenie, presúvanie, kopírovanie, mazanie súborov M. Kráľ
Schránka vo Windows-e, jej používanie a jej klávesové skratky M. Kráľ
Menu Štart. Spustenie programov cez Štart M. Kráľ
Uživateľské programy vo Windows-e. Prehľad SW M. Kráľ
Poznámkový blok, Wordpad, Skicár M. Kráľ
Ovládací panel - nastavenie systému. Pripojenie tlačiarne, USB kľúča, digitálneho fotoaparátu (DF) M. Kráľ
Ďalšie systémové nástroje Windows M. Kráľ
Ovládací panel – systémové utility M. Kráľ
Nové verzie OS Windows M. Kráľ
Antivírusová ochrana OS Windows M. Kráľ


Počítače II

V akademickom roku 2018/2019 sa II. ročník neotvára

Téma
Prednášateľ
MS-Word. Popis prostredia, hlavné menu, editácia textu, úprava a uloženie Ing. J. Kicko
Formát znaku – písma, označenie,  kopírovanie a mazanie textu .... Ing. J. Kicko
Formát a štýl textu. Typy písma,  riadkovanie, zarovnanie... Ing. J. Kicko
Ohraničenie, tieňovanie. Odrážky, číslovanie Ing. J. Kicko
Použitie tabulátorov. Kontrola pravopisu Ing. J. Kicko
Vkladanie objektov do Wordu Ing. J. Kicko
Vytváranie objektov, kreslenie, tvary ClipArt, WordArt Ing. J. Kicko
Vytvorenie tabuľky a práca s tabuľkou Ing. J. Kicko
Vzhľad strany. Nastavenie parametrov  záhlavie, päta, číslovanie strán Ing. J. Kicko
Náhľad tlače a tlač dokumentu Ing. J. Kicko
MS PowerPoint. Popis prostredia, hlavné menu Ing. J. Kicko
Vytvorenie snímok,  predlohy snímok, Textové a grafické objekty Ing. J. Kicko
Vkladanie tabuliek a grafov do snímok Ing. J. Kicko
Vytvorenie prezentácie (ukážka), animácia objektov, predvedenie Ing. J. Kicko

 

Počítače III

V akademickom roku 2018/2019 sa III. ročník neotvára

Téma
Prednášateľ
Nastavenie systému: pozadie obrazovky, šetrič obrazovky, automatická aktualizácia systému M. Kráľ
Pridávanie a uberanie aplikácií,  ktoré sú súčasťou  Windows 7 M. Kráľ
Vyhľadávanie voľne šíriteľných programov M. Kráľ
Inštalácia antivírového programu AVG. Dodatočná antivírová kontrola pomocou  ONLINIE  SCANNER M. Kráľ
Inštalácia internetového prehliadača Google Chrome M. Kráľ
Inštalácia komprimačného programu PeaZip,  komprimácia súborov M. Kráľ
Inštalácia a nastavenie kancelárskeho balíku  Libre Office (kompatibilný s Microsoft Office) M. Kráľ
Práca s kancelárskym balíkom Libre Office pri vytváraní  wordovských  dokumentov M. Kráľ
Práca s kancelárskym balíkom Libre Office pri vytváraní  excelovských  dokumentov M. Kráľ
Práca s kancelárskym balíkom Libre Office pri vytváraní  PowerPoint  dokumentov M. Kráľ
Práca s kancelárskym balíkom Libre Office pri vkladaní objektov do  dokumentov M. Kráľ
Prehliadače dokumentov pre Microsoft Office  (v prípade problémov
s kompatibilitou s Libre Office)
M. Kráľ
Vytváranie a editácia PDF dokumentov pomocou Libre Office. Inštalácia a používanie Adobe Reader M. Kráľ
Záverečný test: Vytvorenie dokumentov pre  MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Adobe Reader M. Kráľ