Prejsť na obsah
Univerzita tretieho veku

Garant vzdelávacieho programu: Ing. Ľ. Lešinská, PhD. 

V závislosti od epidemiologickej situácie bude program realizovaný kombinovane (časť výučby prezenčne a časť on-line).

Štvrtok: 13:00h – 15:00h
Téma Prednášajúci
Ing. Ľ. Lešinská, PhD.
1 Miesto záhrady, zameranie a téma, funkč-nosť a okrasnosť záhrady, tvorba návrhu
2 Architektonická a vegetačná zložka záhrady - funkčnosť plochy a kompozícia priestoru
Ing. Ľ. Lešinská, PhD.
3 Architektonické prvky základné - vstupné plochy, odpočívadlá, chodníky, schody
4 Architektonické prvky doplnkové a špecifi-cké - pergoly, altánky, vodné prvky, kozuby
Ing. Ľ. Lešinská, PhD.
5 Vegetačné prvky záhrady - dreviny pri tvor-be priestoru: ihličnany, sempervirenty
6 Listnaté dreviny - stromy a kríky, popínav-ky, živé ploty: solitéry a pozadie
Ing. Ľ. Lešinská, PhD.
7 Okrasné byliny - letničky, dvojročky, cibu-ľoviny - ich pôsobenie a použitie, trávnik
8 Realizácia architektonickej zložky záhrady, príprava pozemku, postupnosť prác
Ing. Ľ. Lešinská, PhD.
9 Výsadba vegetačnej zložky, vhodné termíny z hľadiska vegetačného obdobia
10 Špecifické zoskupenia v záhrade, realizácia skalky, úprava jazierka, trávová partia
Ing. Ľ. Lešinská, PhD.
11 Starostlivosť o architektonickú a vegetačnú zložku záhrady počas roka
12 Špecifické záhrady architektonické - strešná, bez trávnika, vodná, na terasách
Ing. Ľ. Lešinská, PhD.
13 Špecifické záhrady prírodné - bylinková, ekologická, kvetinová, okrasných tráv
14 Realizované záhrady - ukážky a príklady z domova i zahraničia

Prednášky: v počte 14, s frekvenciou 1x za 2 týždne (v prípade on-line výučby 1x do týždňa)

Dĺžka trvania: 2 hodiny (prezenčná výučba)
1 hodina (v prípade on-line výučby)

Prihlásenie

Záväzná prihláška: ZA KRÁSAMI ARCHITEKTÚRY A KRAJINY je tu: Formulár pre prihlásenie