Prejsť na obsah
Univerzita tretieho veku

– výber z 3 rokov programu

Garant vzdelávacieho programu:doc. Ing. R. Uherová, PhD.

V závislosti od epidemiologickej situácie bude program realizovaný kombinovane (časť výučby prezenčne a časť on-line).

Štvrtok: 13:00h – 15:00h

Téma

Prednášateľ

1 Správnou výživou  k trvalému zdraviu doc. MUDr. K. Babinská, PhD.
2 Kombinovanou  stravou  k  zdraviu a  redukcii  hmotnosti prof. RNDr. K. Horáková, DrSc.
3 Základné zložky potravín prof. Ing. P. Šimko, DrSc.
4 Dokáže strava a výživa skutočne chrániť pred rakovinou? doc. MUDr. P. Minárik, PhD.
5 Infekcie a intoxikácie z potravín doc. Ing. P. Olejníková, PhD.
6 Biopotraviny – čím sa líšia od ostatných doc. Ing. R. Uherová, PhD.
7 Probiotiká a zdravie doc. Ing. M. Greifová, PhD.
8 Potravinová alergia či intolerancia na potraviny? Ing. A. Šovčíková, PhD.
9 Všetko, čo ste chceli vedieť o čokoláde doc. Ing. P. Szolcsányi, PhD.
10 Prečo potrebujeme E-čka? doc. Ing. R. Uherová, PhD.
11
(13:30h)
Výživa a choroby srdca MUDr. K. Tesárová
12 Tepelné spracovanie potravín – pozitíva a negatíva Ing. Z. Ciesarová
13 Konzervácia potravín Ing. Z. Kohajdová, PhD.
14 Ing. Z. Kohajdová, PhD. prof. Ing. Ľ. Valík, PhD.

Prednášky: v počte 14, s frekvenciou 1x za 2 týždne (v prípade on-line výučby 1x do týždňa)

Dĺžka trvania: 2 hodiny (prezenčná výučba)
1 hodina (v prípade on-line výučby)

   

Prihlásenie

Záväzná prihláška: STAROSTLIVOSŤ O TELESNÉ A DUŠEVNÉ ZDRAVIE - výber je tu: Formulár pre prihlásenie