Prejsť na obsah
Univerzita tretieho veku

Odborný garant pohybových programov: Mgr. A. Cepková, PhD.

Zdravý chrbát

Náplňou programu je predovšetkým  komplex cvičení zameraných na  nácvik správneho držania tela v stoji, v sede a pri chôdzi. Cieľom cvičení je osvojenie si správnych postojov pri každodenných  pracovných činnostiach, aby sa v čo najväčšej miere znížilo riziko vzniku  bolesti chrbta. Cvičenia sú zamerané na  zvýšenie svalovej sily a  zlepšenia kĺbovej pohyblivosti. Súčasťou cvičení je nácvik a zdokonaľovanie správneho dýchania.  Používaním rôznych nestabilných  pomôcok dochádza k zlepšeniu rovnováhy a orientácie. Pravidelným cvičením taktiež dochádza k prevencii osteoporózy.

Miesto cvičenia: pohybové štúdio (suterén),
  Strojnícka fakulta STU, nám. Slobody 17, Bratislava
Čas: Pondelok: 10:00 – 11:00h (1. skupina)
Utorok:   09:45 – 10:45h (2. skupina)
11:00 – 12:00h (3. skupina)
Streda: 09:45 – 10:45h (4. skupina)

Vyučujúci: Mgr. A. Cepková, PhD.

Nordic Walking

Náplňou programu je chôdza pochádzajúca zo severských krajín a má ozdravno-športový charakter. Má tri základné úrovne. Prvá úroveň je wellness, ktorá je zameraná na rehabilitáciu. Druhou úrovňou je fitnes, kde sa zavádzajú pravidelné nordic walking lekcie a prechádzky. Poslednou úrovňou je šport, teda súťaženie. Nordic walking je možné cvičiť počas celého roka, aj v zime na snehu. Nordic walking môže praktizovať každý bez ohľadu na vek, výkonnosť či zdravotnú kondíciu a má významné dopady na zdravie človeka.

Miesto cvičenia: Športový areál Pavla Gleska, Mladá Garda (atletický štadión
  za internátom MG), Račianska 13, Bratislava
Čas: Pondelok: 10:30 – 11:30h
Utorok:   10:30 – 11:30h

Vyučujúci: Mgr. O. Honz, PhD.