Prejsť na obsah
Univerzita tretieho veku

Odborný garant vzdelávacieho programu:  Ing. M. Petráš, PhD.

V akademickom roku 2017/2018 sa študijný odbor neotvára

Miestnosť: UE 229 (Vazovova 5, vľavo 1. poschodie vľavo)

Téma
Prednášateľ
Pyramidálne stavby Ing. M. Petráš, PhD.
Veľký čínsky múr a prínos čínskych vynálezov  I Ing. M. Petráš, PhD.
Od Jericha po Babylon Ing. M. Petráš, PhD.
Rímske Koloseum Ing. M. Petráš, PhD.
Zlaté dieťa  renesancie Leonardo da Vinci Ing. M. Petráš, PhD.
Počiatky a rozvoj kníhtlače PhDr. D. Čambálová
Samuel Mikovíny – slovenský Leonardo da Vinci Ing. M. Petráš, PhD.
Svetový primát banskoštiavnickej akadémie Ing. M. Petráš, PhD.
Para – motor priemyslu Ing. M. Petráš, PhD.
Počiatky letectva Ing. M. Petráš, PhD.
Rádiotelegrafia a Jozef Murgaš Ing. M. Petráš, PhD.
A. B. Stodola – najväčší z veľkých Ing. M. Petráš, PhD.
Doprava (cestná, riečna, námorná, vodné splavy, železničná, letecká) Ing. M. Petráš, PhD.
M. R. Štefánik – vedec, generál, politik, diplomat, martýr Ing. M. Petráš, PhD.