Prejsť na obsah
Univerzita tretieho veku

Záhradná a krajinná architektúra I 
Záhradná a krajinná architektúra II 
Záhradná a krajinná architektúra III

 

Záhradná a krajinná architektúra I

Odborný garant vzdelávacieho programu: Ing. K. Gécová, PhD.


Miestnosť: č. 228 (FA STU, 2. posch. vpravo)                        Čas: 13:00 - 15:00

V akademickom roku 2018/2019 sa tento ročník neotvára

Téma Prednášateľ
Úvod do problematiky záhradnej a parkovej tvorby Ing. K. Gécová, PhD.
Vývoj záhradnej a parkovej architektúry - I Ing. K. Gécová, PhD.
Vývoj záhradnej a parkovej architektúry - II Ing. arch. E. Putrová, PhD.
Vývoj záhradnej a parkovej architektúry III – anglický park Ing. arch. E. Putrová, PhD.
Vývoj záhradnej a parkovej architektúry IV Ing. arch. E. Putrová, PhD.
Dreviny v historických záhradách. Obnova historickej zelene, inventarizácia drevín Ing. K. Gécová, PhD.
Fenomén vody v záhrade kedysi a dnes Ing. arch. E. Putrová, PhD.
Architektonicko-konštrukčný detail v parkoch a záhradách Ing. arch. E. Putrová, PhD.
Tvorba záhrad pri rodinných domoch - súčasné trendy Ing. K. Gécová, PhD.
Uplatnenie drevín v parkoch a záhradách I (vždyzelené a ihličn.) Ing. K. Gécová, PhD.
Uplatnenie drevín v parkoch a záhradách I (kvitnúce drevíny) Ing. K. Gécová, PhD.
Estetika a design modernej záhrady Ing. K. Gécová, PhD.
Špecifické záhradné areály v krajine I (cintoríny,...) Ing. arch. E. Putrová, PhD.
Špecifické záhradné areály v krajine II (botanické záhrady,...) Ing. K. Gécová, PhD.

 

Záhradná a krajinná architektúra II

Odborný garant študijného odboru: Ing. K. Gécová, PhD.

Miestnosť: č. 228  (FA STU, II. posch. vpravo)   Čas: 13.00 - 15.00 hod.

Téma Prednášateľ
Súčasná tvorba parkov – tradícia, štýlovosť, či extravagancia??? Ing. arch. E. Putrová, PhD.
Exkurzia - baroková záhrada Bratislavského hradu Ing. arch. E. Putrová, PhD.,
Ing. K. Gécová, PhD.
Jeseň v ovocnej záhrade prof. Ing. I. Hričovský, DrSc.
Estetika okrasných rastlín
(okrasné trávy, tvorba okrasných záhonov)
Ing. K. Gécová, PhD.
Kultúrna krajina, typizácia a jej ochrana RNDr. M. Labuda, PhD.
Dnešné premeny krajiny a parkov Ing. arch. E. Dvončová
Udržateľný rozvoj z pohľadu krajinotvorby Ing. arch.E. Putrová, PhD.
Krajinné výstavy – poslanie v rozvoji kultúrnej krajiny Ing. arch.E. Putrová, PhD.
Zeleň obytných vnútroblokov Ing. arch.E. Putrová, PhD.
Ochrana stromkov a kríkov prof. Ing. I. Hričovský, DrSc.
Prečo pestovať ekologicky? Komunitné záhrady Ing. arch. Z. Rusková
Permakultúra - význam, uplatnenie a budúcnosť Ing. arch. Z. Rusková
Exkurzia  - prednáška, prípadne exkurzia prof. Ing. I. Hričovský, DrSc.
Exkurzia – do vybranej záhrady Ing. arch. E. Putrová, PhD.,
Ing. K. Gécová, PhD.

 

Záhradná a krajinná architektúra III

Odborný garant študijného odboru: Ing. arch. K. Kristiánová, PhD.

Miestnosť: č. 223 (FA STU, tzv.“vagón“–2. posch. vpravo)   Čas: 13:00 - 15:00

Téma Prednášateľ
Kompozícia v záhradnej a krajinnej architektúre
– úvod do problematiky
Ing. Ľ. Lešinská, PhD.
Vnímanie, pociťovanie, pôsobenie, účinok, zážitok
- cieľ komponovania
Ing. Ľ. Lešinská, PhD.
Prvky a vzťahy v kompozícii
- bod, línia, plocha, hmota
Ing. Ľ. Lešinská, PhD.
Základné elementy v záhradnej kompozícií  Ing. Ľ. Lešinská, PhD.
Vzťahy v kompozícii
- základné nástroje komponovania
Ing. Ľ. Lešinská, PhD.
Charakteristika priestoru, svetlo a tieň v exteriérovej kompozícii Ing. Ľ. Lešinská, PhD.
Vzťah plochy a priestoru, tvorba kompozičných celkov Ing. Ľ. Lešinská, PhD.
Priestorové prvky, rastl. a geometrické hmoty a ich vzťahy v priestore Ing. Ľ. Lešinská, PhD.
Svetlo a farba v exteriérovej kompo-zícii, farebnosť prvkov v záhrade Ing. Ľ. Lešinská, PhD.
Kompozičné princípy v tvorbe záhrady - symetria a asymetria Ing. Ľ. Lešinská, PhD.
Výber a tvarovanie kompozičných prvkov
- vytváranie štýlu
Ing. Ľ. Lešinská, PhD.
Výtvarné pôsobenie exteriérovej kompozície Ing. Ľ. Lešinská, PhD.
Grafické nástroje komponovania, vyjadrovanie kompozičných prvkov Ing. Ľ. Lešinská, PhD.
Vyhodnotenie, výstava. Exkurzia do historickej záhrady Ing. Ľ. Lešinská, PhD.
Ing. arch. K. Kristiánová, PhD.


Prednášky sa konajú vždy v piatok odpoludnia.