Prejsť na obsah
Univerzita tretieho veku

Záhradná a krajinná architektúra I 
Záhradná a krajinná architektúra II 

 

Záhradná a krajinná architektúra I

Odborný garant vzdelávacieho programu: Ing. K. Gécová, PhD.


Miestnosť: č. 228 (FA STU, 2. posch. vpravo)                        Čas: 13:00 - 15:00

Téma Prednášateľ
História záhrady - renesančná a baroková záhrada Ing. arch. E. Putrová, PhD.
Od anglického parku po súčasnosť Ing. arch. E. Putrová, PhD.
Dreviny v historických záhradách. Obnova historickej zelene, inventarizácia drevín Ing. K. Gécová, PhD.
Estetika a design modernej záhrady (a tvorba pri rodinných domoch) Ing. K. Gécová, PhD.
Tvorba záhrady vo svahu - (terasy, oporné múriky, schodiská, rampy) Ing. arch. E. Putrová, PhD.
Voda v záhrade (utilitárna i estetická funkcia, druhy vodných zariadení, dažďové záhrady) Ing. arch. E. Putrová, PhD.
Použitie rastlín v okrasnej záhrade podľa stanovištných nárokov (voda, pôda, svetlo ...) Ing. K. Gécová, PhD.
Komponovanie okrasných záhonov rastlín (dreviny, byliny) Ing. K. Gécová, PhD.
Kalendár estetického pôsobenia rastlín v priebehu roka Ing. K. Gécová, PhD.
Malé-veľké záhrady (balkóny, terasy, mobilná zeleň) Ing. K. Gécová, PhD.
Realizácia záhrady a jej údržba, trávniky  a ich využitie Ing. K. Gécová, PhD.
Teraupetické a meditačné záhrady Ing. arch. E. Putrová, PhD.
Workshop o riešení problémov vo Vašej záhrade (výmena skúseností a inšpirácií) Ing. K. Gécová, PhD.
Ing. arch. E. Putrová, PhD.
Exkurzia do vybranej záhrady Ing. K. Gécová, PhD.
Ing. arch. E. Putrová, PhD.

 

Záhradná a krajinná architektúra II

Odborný garant študijného odboru: Ing. K. Gécová, PhD.

Miestnosť: č. 228  (FA STU, II. posch. vpravo)   Čas: 13.00 - 15.00 hod.

Téma Prednášateľ
Súčasná tvorba parkov – tradícia, štýlovosť, či extravagancia??? Ing. arch. E. Putrová, PhD.
Exkurzia - baroková záhrada Bratislavského hradu Ing. arch. E. Putrová, PhD.,
Ing. K. Gécová, PhD.
Ochranné krídla prírody nad pietnymi miestami (cintoríny...) Ing. arch.E. Putrová, PhD.
Starostlivosť o ovocné stromy po zbere úrody prof. Ing. I. Hričovský, DrSc.
Zeleň vo verejných priestoroch – adaptácia miest na zmeny klímy Ing. arch.E. Putrová, PhD.
Kultúrna krajina, typizácia a jej ochrana RNDr. M. Labuda, PhD.
Krajinné výstavy – poslanie v rozvoji kultúrnej krajiny Ing. arch.E. Putrová, PhD.
Alternatívna zeleň Ing. arch.E. Putrová, PhD.
Prečo pestovať ekologicky? Komunitné záhrady Ing. arch. Z. Rusková
Permakultúra - význam, uplatnenie a budúcnosť Ing. arch. Z. Rusková
Čo nebolo v prvom ročníku... (dopĺňame poznanie) Ing. K. Gécová, PhD.
Ing. arch.. Putrová, PhD.
Workshop o riešení problémov vo Vašej záhrade (výmena skúseností a inšpirácií) Ing. K. Gécová, PhD.
Ing. arch.. Putrová, PhD.
Exkurzia  - prípadne prednáška prof. Ing. I. Hričovský, DrSc.
Exkurzia - do vybranej záhrady (Schlosshof, alebo výstavná ekologická záhrada Tulln) Ing. arch. E. Putrová, PhD.,
Ing. K. Gécová, PhD.


Prednášky sa konajú vždy v piatok odpoludnia.