Prejsť na obsah
Univerzita tretieho veku

Odborný garant vzdelávacieho programu: prof. Ing. P. Horváth, CSc.

Podmienkou pre prijatie na Užitočné počítačové aplikácie sú pokročilé vedomosti a zručnosti v práci s PC a ochota zúčastňovať sa praktickej výučby s vlastným notebookom. Užitočnou prípravou je absolvovanie študijného odboru Prenosné počítače.

Cieľom výučby je zvládnutie práce s vybranými voľnými aplikáciami (freeware) vo vlastnom počítači na úrovni pokročilého užívateľa. Poslucháči budú vedení k ovládaniu funkcií aplikácií pod dohľadom lektora.

Miestnosť: UC 103  (Vazovova 5, prízemie vpravo) Čas: 9:30 – 11:30 hod. praktická výučba

Téma
Prednášateľ
Základy sťahovania aplikácií: teória, bezpečnosť, archívy, kontrola počítača - výkon (System information software) Ing. M. Babinský
Antivírus, čistenie počítača Ing. M. Babinský
Základy angličtiny pre ovládanie aplikácií Ing. M. Babinský
Základy zvuku v PC. HW.  W10 Diktafón, hlasové poznámky. Diktovanie textu Ing. M. Slezák
Kreslenie vo vektorovej grafike Ing. M. Babinský
Návrhy interiérov v pôdoryse aj v priestore Ing. M. Babinský
Snímanie obrazovky. Základy úprav rastrových obrázkov. Ing. M. Babinský
Pokročilé úpravy  rastrových obrázkov Ing. M. Babinský
Optické nosiče, prehrávače hudby WMP, W10 Groove Music. Playlist, podcast Ing. M. Slezák
Ripovanie hudobných stôp CD Ing. M. Slezák
Napaľovanie optických nosičov Ing. M. Babinský
Digitalizácia analógových audionahrávok a konverzia formátov Ing. M. Slezák
Popisy digitálnych nahrávok metadátami (ID3 Tag-y) a ich úpravy Ing. M. Slezák
Záverečné diskusné fórum s vyhodnotením Ing. M. Babinský, 
Ing. M. Slezák,