Prejsť na obsah
Univerzita tretieho veku

Garant vzdelávacieho programu: prof. Ing. P. Horváth, CSc

V závislosti od epidemiologickej situácie bude program realizovaný kombinovane (časť výučby prezenčne a časť on-line).

Štvrok: 09:30h – 11:30h
Téma Prednášajúci
Ing. M. Babinský
1 Základy pre sťahovanie programov: teória, bezpečnosť, archívy, kontrola počítača - výkon (EN: System information software)
2 Antivírus, čistenie počítača
Ing. M. Babinský
3 Základy angličtiny pre ovládanie aplikácií
4 Zvuk: Základy zvuku v PC. HW. W10 Diktafón, hlasové poznámky, diktovovanie textu
Ing. M. Babinský
5 Kreslenie vo vektorovej grafike
6 Návrhy interiérov v priestore
Ing. M. Babinský
7 Snímanie obrazovky. Základy úprav rastrových (bitmapových) obrázkov (foto)
8 Pokročilé úpravy  rastrových obrázkov
Ing. M. Babinský
Ing. M. Slezák
9 Prehrávanie a rippovanie hudby z CD
10 Popisy digitálnych nahrávok. ID3 Tag-a ich úprava alebo ozvučenie prezentácie
Ing. M. Babinský
Ing. M. Slezák
11 Nahrávanie a spracovanie zvuku - Audacity (zvukové štúdio)
12 Vytvorenie filmov z fotografií a videí
13 Natáčanie a spracovanie videa Ing. M. Babinský
Ing. M. Babinský Ing. M. Slezák
14 Záverečné diskusné fórum s vyhodnotením

Prednášky: v počte 14, s frekvenciou 1x za 2 týždne (v prípade on-line výučby 1x do týždňa)
Dĺžka trvania: 2 hodiny (prezenčná výučba)
1 hodina (v prípade on-line výučby)

Prihlásenie

Záväzná prihláška: Užitočné počítačové aplikácie I  je tu: Formulár prihlášky