Prejsť na obsah
Univerzita tretieho veku

Odborný garant vzdelávacieho programu: Mgr. art. N. Ružičková, ArtD.

Tento vzdelávací program reflektuje vzťah umenia a každodennosti. Budeme sa venovať vybraným umeleckým dielam a budeme hľadať, aký majú vzťah k nášmu životu a skúsenostiam. O umení sa nebudeme len rozprávať, ale skúsime umelecké dielo spoločne aj vytvoriť.

Miestnosť: UE 229 (Vazovova 5, 1. posch. vľavo)           pondelok: 13:00 - 15:00

V akademickom roku 2020/2021 sa ročník neotvára

Téma

Prednášateľ

Náš vzťah k veciam a žáner zátišia Mgr. art. N. Ružičková, ArtD.
Mgr. art. M. Štefančíková, ArtD.
Chudoba a luxus – životné štýly a umenie Mgr. art. N. Ružičková, ArtD.
Mgr. art. M. Štefančíková, ArtD.
Hromadenie verzus zbieranie
(diel, umeleckých predmetov - rozdiely)
Mgr. art. N. Ružičková, ArtD.
Mgr. art. M. Štefančíková, ArtD.
Relax, ničnerobenie a minimalizácia výkonu (impresionisti, minimalisti...) Mgr. art. N. Ružičková, ArtD.
Mgr. art. M. Štefančíková, ArtD.
Hmotné a duševné – zážitok verzus hmotné dielo Mgr. art. N. Ružičková, ArtD.
Mgr. art. M. Štefančíková, ArtD.
Polemika o umeleckom diele (spoločná diskusia) Mgr. art. N. Ružičková, ArtD.
Mgr. art. M. Štefančíková, ArtD.
Živá socha v galérii (návšteva galérie – zapojenie samého seba) Mgr. art. N. Ružičková, ArtD.
Mgr. art. M. Štefančíková, ArtD.
Ľudská mierka – telo a priestor (zobraz. tela v antike, renesancii...) Mgr. art. N. Ružičková, ArtD.
Mgr. art. M. Štefančíková, ArtD.
Občianska angažovanosť a umenie vo verejnom priestore (sochy, pomníky na námestí, v parkoch...) Mgr. art. N. Ružičková, ArtD.
Mgr. art. M. Štefančíková, ArtD.
Umenie spolupráce (skupina diel, kde autor zapojil aj verejnosť) Mgr. art. N. Ružičková, ArtD.
Mgr. art. M. Štefančíková, ArtD.
Polemika o umeleckom diele (spoločná diskusia) Mgr. art. N. Ružičková, ArtD.
Mgr. art. M. Štefančíková, ArtD.
Reč gest v umení (napr. v klasickom barokovom umení) Mgr. art. N. Ružičková, ArtD.
Mgr. art. M. Štefančíková, ArtD.
Príroda a krajina v umení (od krajinomaľby po umenie vznikajúce v prírode) Mgr. art. N. Ružičková, ArtD.
Mgr. art. M. Štefančíková, ArtD.
Vítanie jari – happening (napr. vytvorenie živého záhonu) Mgr. art. N. Ružičková, ArtD.
Mgr. art. M. Štefančíková, ArtD.