Prejsť na obsah
Univerzita tretieho veku

Odborný garant vzdelávacieho programu: Ing. Silvia Valovičová, certifikovaný tréner ČSTPMJ*

Starajme sa o svoju pamäť rovnako, ako o svoje zdravie

  • zbavíte sa strachu, že niečo zabudnete
  • pomocou špeciálnych techník oddialite zabúdanie
  • prispejete k prevencii demencie, čo vo vyššom veku predĺži Vašu samostatnosť
    a nezávislosť od pomoci iných
  • naučíte sa ako na čísla, mená, tváre, či cudzí jazyk pomocou pamäťových techník

Miestnosť: UE 229 (Vazovova 5, 1. posch. vľavo)   pondelok: 10:00 – 12:00h

Téma

Prednášateľ

Úvod do trénovania pamäti Ing. Silvia Valovičová
Technika príbehu a reťazenia Ing. Silvia Valovičová
Skratky nám vedia pomôcť Ing. Silvia Valovičová
Technika pamäťových palácov Ing. Silvia Valovičová
Pamätanie si v správnom poradí Ing. Silvia Valovičová
Mená a tváre Ing. Silvia Valovičová
Cudzie jazyky Ing. Silvia Valovičová
Kalendár na celý rok Ing. Silvia Valovičová
Čísla I – základné techniky Ing. Silvia Valovičová
Čísla II – pokročilé techniky Ing. Silvia Valovičová
Myšlienkové mapy Ing. Silvia Valovičová
100 položkový nákupný zoznam Ing. Silvia Valovičová
Techniky na zníženie stresu v každodennom živote Ing. Silvia Valovičová
Zhrnutie – ako sa efektívne učiť a pamätať si Ing. Silvia Valovičová

______________________________________________________ 
*ČSTPMJ = Česká Společnost pro Trénování Paměti a Mozkový Jogging