Prejsť na obsah
Univerzita tretieho veku

Odborný garant vzdelávacieho programu: Ing. Silvia Valovičová, certifikovaný tréner ČSTPMJ*

Starajme sa o svoju pamäť rovnako, ako o svoje zdravie

  • zbavíte sa strachu, že niečo zabudnete
  • pomocou špeciálnych techník oddialite zabúdanie
  • prispejete k prevencii demencie, čo vo vyššom veku predĺži Vašu samostatnosť
    a nezávislosť od pomoci iných
  • naučíte sa ako na čísla, mená, tváre, či cudzí jazyk pomocou pamäťových techník

Tréning pamäti I
Tréning pamäti II
Tréning pamäti III

Tréning pamäti I

Miestnosť: UE 229 (Vazovova 5, 1. posch. vľavo) 1. skupina pondelok: 13:00 – 15:00h
  2. skupina utorok: 14:30 – 16:30h
  3. skupina streda: 09:00 – 11:00h

Téma

Prednášateľ

Úvod do trénovania pamäti Ing. Silvia Valovičová
Technika príbehu a reťazenia Ing. Silvia Valovičová
Skratky nám vedia pomôcť Ing. Silvia Valovičová
Technika pamäťových palácov Ing. Silvia Valovičová
Pamätanie si v správnom poradí Ing. Silvia Valovičová
Mená a tváre Ing. Silvia Valovičová
Cudzie jazyky Ing. Silvia Valovičová
Kalendár na celý rok Ing. Silvia Valovičová
Čísla I – základné techniky Ing. Silvia Valovičová
Čísla II – pokročilé techniky Ing. Silvia Valovičová
Myšlienkové mapy Ing. Silvia Valovičová
100 položkový nákupný zoznam Ing. Silvia Valovičová
Techniky na zníženie stresu v každodennom živote Ing. Silvia Valovičová
Zhrnutie – ako sa efektívne učiť a pamätať si Ing. Silvia Valovičová

Tréning pamäti II

Miestnosť: UE 229 (Vazovova 5, 1. posch. vľavo) 1. skupina pondelok: 13:00 – 15:00h
  2. skupina utorok: 14:30 – 16:30h
  3. skupina streda: 09:00 – 11:00h

Téma

Prednášateľ

Zapojenie všetkých zmyslov – typy pamäti Ing. Silvia Valovičová
Koncentrácia – základ pamäti Ing. Silvia Valovičová
Stratégie na tvorenie a zapamätanie akékoľvek hesla, pokročilé techniky čísel Ing. Silvia Valovičová
Ako nezablúdiť –vizuálno-priestorové funkcie Ing. Silvia Valovičová
Osobnosti Bratislavy –techniky na pamätanie mien Ing. Silvia Valovičová
Ako si pamätajú čašníci – kategorizácia v praxi Ing. Silvia Valovičová
Ako sa vyvarovať najväčším nepriateľom pamäti. Techniky na zníženie stresu v každodennom živote  Ing. Silvia Valovičová
Ako sa efektívne učiť cudzí jazyk – rozšírená časť Ing. Silvia Valovičová
Kedy som sa objednal k lekárovi?
– strednodobá pamäť
Ing. Silvia Valovičová
Mám to na jazyku –verbálne schopnosti Ing. Silvia Valovičová
Logika – tréning ľavej hemisféry Ing. Silvia Valovičová
Jedálniček pre dobrú pamäť, 100 položkový nákupný zoznam Ing. Silvia Valovičová
Digitálna demencia. Myšlienkové mapy Ing. Silvia Valovičová
Zhrnutie – ako sa efektívne učiť a pamätať si Ing. Silvia Valovičová

Tréning pamäti III

Miestnosť: UE 229 (Vazovova 5, 1. posch. vľavo) 1. skupina pondelok: 10:00 – 12:00h
  2. skupina pondelok: 10:00 – 12:00h

Téma

Prednášateľ

Mám to na jazyku –verbálne schopnosti Ing. Silvia Valovičová
Logika – tréning ľavej hemisféry Ing. Silvia Valovičová
Jedálniček pre dobrú pamäť Ing. Silvia Valovičová
Digitálna demencia Ing. Silvia Valovičová
Najúčinnejšie techniky pamäti  praxi
– tréning pamäti vonku 1
Ing. Silvia Valovičová
Najúčinnejšie techniky pamäti  praxi
– tréning pamäti vonku 2
Ing. Silvia Valovičová
Pamäť v priebehu histórie Ing. Silvia Valovičová
Keď nás pamäť opúšťa Ing. Silvia Valovičová
Pravá či ľavá hemisféra Ing. Silvia Valovičová
Kalendár na rok 2021 Ing. Silvia Valovičová
Aké hry môžu rozvíjať pamäť Ing. Silvia Valovičová
Najväčšie mýty o pamäti Ing. Silvia Valovičová
Zemepis v pamäťových technikách Ing. Silvia Valovičová
Dynamický tréning pamäti - pohybom Ing. Silvia Valovičová

______________________________________________________ 
*ČSTPMJ = Česká Společnost pro Trénování Paměti a Mozkový Jogging