Prejsť na obsah
Univerzita tretieho veku

 

 Garant vzdelávacieho programu: Ing. S. Valovičová streda: 09:30h – 11:30h

Téma

Prednášateľ

1 Úvod do trénovania pamäti Ing. Silvia Valovičová
2 Pravá a ľavá hemisféra Ing. Silvia Valovičová
3 Reťazenie a príbehy Ing. Silvia Valovičová
4 Skratky nám vedia pomôcť Ing. Silvia Valovičová
5 Technika pamäťových palácov Ing. Silvia Valovičová
6 Mená a tváre Ing. Silvia Valovičová
7 Cudzie jazyky Ing. Silvia Valovičová
8 Kalendár Ing. Silvia Valovičová
9 PEG, pamätanie v správnom poradí Ing. Silvia Valovičová
10 Čísla I – základné techniky Ing. Silvia Valovičová
11 Čísla II – pokročilé techniky Ing. Silvia Valovičová
12 Myšlienkové mapy Ing. Silvia Valovičová
13 Kategorizácia, nákupný zoznam Ing. Silvia Valovičová
14 Zhrnutie – ako sa učiť ako sa učiť - báseň Ing. Silvia Valovičová

V prípade prechodu na on-line, bude frekvencia výučby 1x do týždňa, v trvaní 1 hodiny.

Prihlásenie

Záväzná prihláška: Tréning pamäti I je tu: Formulár pre prihlásenie