Prejsť na obsah
Univerzita tretieho veku

Odborný garant vzdelávacieho programu: prof. Ing. P. Horváth, CSc.

Miestnosť: UD 104 (Vazovova 5, príz. vľavo)            pondelok: 10:30 – 12:30h

Téma

Prednášateľ

Vytýčenie individuálnych ročníkových tém, plán spoločných tém na zimný semester Ing. P. Marek
Fotografovanie v teréne na spoločnú tému Ing. P. Marek
Vyhodnotenie fotografií na spoločnú tému Ing. P. Marek
Fotografovanie v teréne na spoločnú tému Ing. P. Marek
Vyhodnotenie fotografií na spoločnú tému Ing. P. Marek
Fotografovanie v teréne na spoločnú tému Ing. P. Marek
Vyhodnotenie fotografií na spoločnú tému a prehľad práce nad individuálnymi témami Ing. P. Marek
Fotografovanie v teréne na spoločnú tému Ing. P. Marek
Vyhodnotenie fotografií na spoločnú tému Ing. P. Marek
Fotografovanie v teréne na spoločnú tému Ing. P. Marek
Vyhodnotenie fotografií na spoločnú tému Ing. P. Marek
Fotografovanie v teréne na spoločnú tému Ing. P. Marek
Vyhodnotenie fotografií na spoločnú tému a prehľad práce nad individuálnymi témami Ing. P. Marek
Záverečné vyhodnotenie a príprava spoločnej prezentácie Ing. P. Marek