Prejsť na obsah
Univerzita tretieho veku

Odborný garant vzdelávacieho programu: Ing. P. Marek

Miestnosť: UD 104 (Vazovova 5, príz. vľavo) - obe skupiny       pondelok: 10:30 – 12:30h

I. skupina

Téma

Prednášateľ

Zostavenie výstavnej prezentácie - idea jednotlivých prezentácii. Nočná fotografia Ing. P. Marek
Nočná fotografia – fotografovanie v exteriéri. Nočné mesto (prax) Ing. P. Marek
Spracovanie fotografií z predchádzajúceho stretnutia na PC. Individuálne riešenie problémov pri spracovaní (prax) Ing. P. Marek
Fotovychádzka Ing. P. Marek
Vytýčenie individuálnych ročníkových tém, plán spoločných tém na pokračovanie Ing. P. Marek
Fotografovanie v teréne na spoločnú tému Ing. P. Marek
Vyhodnotenie fotografií na spoločnú tému Ing. P. Marek
Fotografovanie v teréne na spoločnú tému Ing. P. Marek
Vyhodnotenie fotografií na spoločnú tému Ing. P. Marek
Fotografovanie v teréne na spoločnú tému Ing. P. Marek
Vyhodnotenie fotografií na spoločnú tému Ing. P. Marek
Fotografovanie v teréne na spoločnú tému Ing. P. Marek
Vyhodnotenie fotografií na spoločnú tému a prehľad práce nad individuálnymi témami Ing. P. Marek
Záverečné vyhodnotenie a príprava spoločnej prezentácie Ing. P. Marek

II. skupina

Téma

Prednášateľ

Vytýčenie individuálnych ročníkových tém,
plán spoločných tém na zimný semester
MgA. A. Sládek
Fotografovanie v teréne na spoločnú tému MgA. A. Sládek
Vyhodnotenie fotografií na spoločnú tému MgA. A. Sládek
Fotografovanie v teréne na spoločnú tému MgA. A. Sládek
Vyhodnotenie fotografií na spoločnú tému MgA. A. Sládek
Fotografovanie v teréne na spoločnú tému MgA. A. Sládek
Vyhodnotenie fotografií na spoločnú tému a prehľad práce
nad individuálnymi témami
MgA. A. Sládek
Fotografovanie v teréne na spoločnú tému MgA. A. Sládek
Vyhodnotenie fotografií na spoločnú tému MgA. A. Sládek
Fotografovanie v teréne na spoločnú tému MgA. A. Sládek
Vyhodnotenie fotografií na spoločnú tému MgA. A. Sládek
Fotografovanie v teréne na spoločnú tému MgA. A. Sládek
Vyhodnotenie fotografií na spoločnú tému a prehľad práce nad individuálnymi témami MgA. A. Sládek
Záverečné vyhodnotenie a príprava spoločnej prezentácie MgA. A. Sládek