Prejsť na obsah
Univerzita tretieho veku

– výber z 3 rokov programu

Garant vzdelávacieho programu: prof. RNDr. K. Horáková, DrSc.

V závislosti od epidemiologickej situácie bude program realizovaný kombinovane (časť výučby prezenčne a časť on-line).

Štvrtok: 13:00h – 15:00h

Téma

Prednášateľ

1 Cielené posilňovanie imunity Ing. A. Šovčíková, PhD.
2 Pohybová aktivita seniorov Mgr. A. Cepková, PhD.
3 Varovné signály organizmu – poznávajme sami seba prof. RNDr. K. Horáková, DrSc.
4 Starnutie z pohľadu psychológa Mgr. L. Čičmanová, PhD.
5 Ako pôsobia lieky doc. MUDr. T. Stankovičová, CSc.
6
(13:30h)
Stravovanie a životospráva po 50-tke MUDr. K. Tesárová
7 Právnické minimum JUDr. Ing. K. Raková, PhD., MBA
8 Podpora duševného zdravia výživou prof. RNDr. K. Horáková, DrSc.
9 Formy biogénnych liečiv doc. RNDr. Š. Vaverková, CSc.
10
(13:30h)
Prevencia kardiovaskulárnych ochorení MUDr. K. Tesárová
11 Prevencia onkologických chorôb MUDr. Z. Piňáková
12 Starostlivosť o vzhľad vo vyššom veku doc. Ing. J. Hojerová, PhD.
13 Očista organizmu – kľúč k zdraviu prof. RNDr. K. Horáková, DrSc.
14 Detoxikácia organizmu – ako si zlepšiť kvalitu života prof. RNDr. K. Horáková, DrSc.

Prednášky: v počte 14, s frekvenciou 1x za 2 týždne (v prípade on-line výučby 1x do týždňa)

Dĺžka trvania: 2 hodiny (prezenčná výučba)
1 hodina (v prípade on-line výučby)

   

Prihlásenie

Záväzná prihláška: STAROSTLIVOSŤ O TELESNÉ A DUŠEVNÉ ZDRAVIE - výber prihlasovanie je ukončené