Prejsť na obsah
Univerzita tretieho veku

Odborný garant vzdelávacieho programu: doc. Ing. arch. N. Hrašková, PhD.

Skvosty architektúry I
Skvosty architektúry II

Skvosty architektúry I

Miestnosť: aula (FA STU, prízemie vľavo)  Čas: 13:00 - 15:00 hod.

Téma

Prednášateľ

Počiatky monumentálnej architektúry na Blízkom východe Mgr. J. Mellnerová-Šuteková., PhD.
Praveká architektúra z vybraných oblastí Anatólie a Európy Mgr. J. Mellnerová-Šuteková., PhD.
Vznik kresťanského Jeruzalema Mgr. J. Poláček, PhD.
Rímska villa doc. PhDr. J. Bencová, PhD.
Fresky v ranokresťanskom San Vitale v Ravenne Mgr. J. Poláček, PhD.
Mosty - stavby v oblakoch - ich princípy a jedinečnosť doc. Ing. P. Paulík, PhD.
Angkor Vat - pohľad do sveta kráľovských miest Indočíny doc. Ing. arch. N. Hrašková, PhD.
Katedrála v Saint Denis a jej ikonografia doc. PhDr. J. Bencová, PhD.
Labyrint - zmysel a význam doc. PhDr. J. Bencová, PhD.
Príroda v dielach Antonia  Gaudího Ing. arch. K. Trizuljak
Synergia architektúry a stavebného inžinierstva - Santiago Calatrava doc. Ing. arch. N. Hrašková, PhD.
Architektúra Peru Ing. arch. V. Dvořáková, CSc.
Budovy  s takmer nulovou spotrebou - budúcnosť? doc. Ing. arch. H. Pifko, PhD.

Prednášky vždy v piatok

Skvosty architektúry II

Miestnosť: aula (FA STU, prízemie vľavo)  Čas: 13:00 - 15:00 hod.

Téma

Prednášateľ

Praveká architektúra a sídliská na Slovensku - poklady archeológie Mgr. J. Mellnerová-Šuteková., PhD.
Stredoveké hradiská na území Slovenska Mgr. T. König, PhD.
Ruiny slovenských hradov rozprávajú doc. Ing. arch. J. Gregorová, PhD.
Odkrývanie tajomstiev Spiša Ing. arch. V. Dvořáková, CSc.
Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka Ing. arch. V. Dvořáková, CSc.
Najvýznamnejšie kláštory na Slovensku - a každodenný život v nich doc. PhDr. M. Slivka, CSc.
Nespadnú nám na hlavu? Ing. V. Kohút
Odkrývanie krásy parkov a záhrad kaštieľov a zámkov na Slovensku Ing. K. Gécová, PhD.
Ing. arch. E. Putrová, PhD.
Industriálne Slovensko v minulosti – huty Gemera Ing. arch. E. Beláková
Svetový unikát  - Mincovňa v Kremnici Ing. arch. Ľ. Husovská, CSc.
Čierne diery a ich budúcnosť? Združenie Čierne diery
Kúpeľná architektúra od 18.-20. storočia Ing. arch. Ľ. Husovská, CSc.
Ľudová architektúra - zaniká? Ing. arch. V. Dvořáková, CSc.

Prednášky vždy v piatok