Prejsť na obsah
Univerzita tretieho veku

Odborný garant študijného odboru: prof. Ing. P. Horváth, CSc.

Podmienkou pre prijatie na Prenosné počítače sú pokročilé vedomosti a zručnosti v práci s PC a ochota zúčastňovať sa praktickej výučby s vlastným notebookom. Užitočnou prípravou je absolvovanie minimálne jedného ročníka študijného odboru Praktické využitie počítačov.

Cieľom výučby je komplexné zvládnutie technológie vlastného počítača (HW i SW) na úrovni pokročilého užívateľa. Poslucháči budú vedení k riešeniu úloh a zdieľaniu svojch riešení cestou online diskusií a nepovinných konzultácií.

Prenosné počítače I
Prenosné počítače II 

Prenosné počítače I

Miestnosť: UC 103  (Vazovova 5, prízemie vpravo) Čas: 9:30 – 11:30 hod. praktická výučba,  11:30 - 12:30 hod. konzultácie

Téma
Prednášateľ
Prenosný počítač, špecifické vlastnosti. Správca, základné nastavenia, pripojenie na sieť. Fórum skupiny ako nástroj komunikácie Ing. M. Babinský
Hardware, software a operačný systém. Zvláštnosti prenosných počítačov a ich výkon. Bezpečnosť. Predinštalované programy Ing. M. Babinský
Pripojenie a nastavenie zariadení. Užívateľské prispôsobenie nastavení a profil napájania Ing. M. Babinský
Typy a druhy programov v počítači a práca s nimi. Práca so súbormi Ing. M. Babinský
Prehliadače, nastavenia, záložky, rozšírenia, bezpečnosť, synchronizácia Ing. M. Slezák
Komunikácia pomocou Gmail a fóra GoogleGroups Ing. M. Slezák
Základy vyhľadávania pomocou Google. Nastavenia vyhľadávača Ing. M. Slezák
Pokročilé funkcie vyhľadávača Google. Vyhľadávanie obrázkov Ing. M. Slezák
Služby Google: prekladač, kalendár, mapy. Vyhľadávanie v mapách Ing. M. Slezák
Spolupráca prenosného počítača s tabletom a smartfónom. Presun fotografii na prenosný počítač  Ing. B. Štofko

Úprava fotografií, použitie filtrov, rámikov a efektov. Zmena veľkosti pre email a pre prezentáciu

Ing. B. Štofko
Vytvorenie prezentácie s fotografiami. Pripojenie prenosného počítača na TV alebo projektor Ing. B. Štofko
Vytvorenie galerie fotografii a jej napálenie na CD. Archivácia Ing. B. Štofko
Záverečné diskusné fórum s vyhodnotením Ing. M. Babinský, Ing. M. Slezák, 
Ing. B. Štofko

Prenosné počítače II

Miestnosť: UC 103  (Vazovova 5, prízemie vpravo)   Čas: 9:30 – 11:30 hod. praktická výučba,  11:30 - 12:30 hod. konzultácie 

Téma
Prednášateľ
Praktické využívanie diskusného fóra. Základy sociálnych sietí Ing. M. Slezák
Sťahovanie súborov a programov. Úložiská súborov a online aplikácie Ing. M. Slezák
Webalbumy a zdieľanie fotografií  Ing. M. Slezák
Pokročilé využívanie pošty Gmail Ing. M. Slezák
Online záložky a zdieľanie výsledkov vyhľadávania. Využívanie RSS Ing. M. Slezák
Digitálne fotoaparáty ich objektívy a batérie. Skenovanie fotografií z papierovej formy alebo z kinofilmu Ing. B. Štofko
Úprava fotografií, použitie filtrov, rámikov a efektov. Zmena veľkosti pre email a pre prezentáciu Ing. B. Štofko
Ako natáčať film a príprava filmu pre prezentáciu alebo samostatné použitie. Archivácia Ing. B. Štofko
Vytvorenie vlastnej domovskej stránky na Internete. FTP prenos a iné potrebné programy Ing. B. Štofko
Google apps: mapovanie a navigácia, foto, YouTube, Google plus, Google docs, knihy a ďalšie Ing. M. Babinský
Digitalizácia podkladov, konvertovanie, komprimovanie, napaľovanie súborov Ing. M. Babinský
Opakovanie Google apps. Základy OS Google Android pre tablety a mobilné telefóny Ing. M. Babinský
Vytvorenie galérie fotografií a napálenie na CD. Vystavenie galérie na Internete a potrebné programy Ing. B. Štofko
Hry a zábava Ing. M. Babinský
Záverečné diskusné fórum s vyhodnotením Ing. M. Babinský, Ing. M. Slezák, 
Ing. B. Štofko