Prejsť na obsah
Univerzita tretieho veku

Odborný garant študijného odboru: prof. Ing. P. Horváth, CSc.

Podmienkou pre prijatie na Prenosné počítače sú pokročilé vedomosti a zručnosti v práci s PC a ochota zúčastňovať sa praktickej výučby s vlastným notebookom. Užitočnou prípravou je absolvovanie minimálne jedného ročníka jedného z počítačových študijných programov (nie je vhodný pre úplných začiatočníkov).

Cieľom výučby je komplexné zvládnutie technológie vlastného počítača (HW i SW) na úrovni pokročilého užívateľa. Poslucháči budú vedení k riešeniu úloh a zdieľaniu svojch riešení cestou online diskusií a nepovinných konzultácií.

Prenosné počítače I
Prenosné počítače II 

Prenosné počítače I

Miestnosť: UE 228 (Vazovova 5, 1. posch. vľavo) streda: 09:30 – 11:30h praktická výučba
  11:30 – 12:30h  konzultácie

Téma
Prednášateľ
Prenosný počítač (PP), špecifické vlastnosti. Správca, základné nastavenia, pripojenie na sieť. Fórum skupiny „PP“ Ing. M. Babinský
Hardware, software. Zvláštnosti prenosných počítačov a ich výkon. Bezpečnosť (úvod). Ing. M. Babinský
Prieskumník (poriadok a záloha súborov). Nástroje systému (čistenie disku), antivírus Ing. M. Babinský
Typy a druhy programov (aplikácií) v PC a práca s nimi. Inštalácia softvéru, predvolené programy, (ďalšie) nastavenia Ing. M. Babinský
Najpoužívanejšie prehliadače, nastavenia, záložky, bezpečnosť na internete, sťahovanie súborov Ing. R. Stovíček
Komunikácia pomocou Gmail a fóra GoogleGroups Ing. R. Stovíček
Kontakty Google a práca s nimi Ing. M. Slezák
Pokročilé  využívanie pošty Gmail Ing. M. Slezák
Práca so súbormi v prenosnom počítači a na externých médiách Ing. B. Štofko
Archivácia súborov a fotografií na externé médium Ing. B. Štofko
Zmena veľkosti fotografií a ich úprava aplikáciami vo WIN10 Ing. B. Štofko
Vytvorenie prezentácie s fotografiami, premietanie na TV prijímači Ing. B. Štofko
Zlepšenie činnosti prenosného počítača pomocou externých programov Ing. B. Štofko
Záverečné diskusné fórum s vyhodnotením Ing. M. Babinský, 
Ing. M. Slezák,
Ing. R. Stovíček 
Ing. B. Štofko

Prenosné počítače II

Miestnosť: UE 228 (Vazovova 5, 1. posch. vľavo) štvrtok: 09:30 – 11:30h praktická výučba
  11:30 – 12:30h  konzultácie

Téma
Prednášateľ
Prenosný počítač – pripojenie do PC siete, napájanie, nainštalované programy Ing. R. Stovíček
Najpoužívanejšie prehliadače, nastavenia, záložky, bezpečnosť na internete, sťahovanie  súborov (download) Ing. R. Stovíček
Komunikácia pomocou Gmail a fóra GoogleGroups Ing. R. Stovíček
Vyhľadávanie informácií na Internete pomocou Google Ing. R. Stovíček
Vyhľadávanie v pošte Gmail a archivácia Ing. M. Slezák
Ďalšie aplikácie Google (mapy, fotografie, dokumenty) Ing. R. Stovíček
Digitálne fotoaparáty, ich nastavenie, objektívy a batérie Ing. B. Štofko
Vytvorenie prezentácie s fotografiami. Premietanie prezentácie na TV alebo projektore Ing. B. Štofko
Smartfóny (a ich OS Google Android) prakticky.
Aplikácie v počítači a na mobile
Ing. M. Babinský
Smartfón a internetové aplikácie Ing. M. Babinský
Videá a fotografie Ing. M. Babinský
Spracovanie videa a fotografií Ing. M. Babinský
Hry a zábava Ing. M. Babinský
Záverečné diskusné fórum s vyhodnotením Ing. M. Babinský, 
Ing. M. Slezák,
Ing. R. Stovíček 
Ing. B. Štofko