Prejsť na obsah
Univerzita tretieho veku

.Garant vzdelávacieho programu: prof. Ing. P. Horváth, CSc.     

V závislosti od epidemiologickej situácie bude program realizovaný kombinovane (časť výučby prezenčne a časť on-line).

Streda: 09:30h – 11:30h
Téma Prednášajúci
Ing. M. Babinský
1 Prenosný počítač (PP), špecifické vlastnosti. Správa, základné nastavenia, pripojenie PP na sieť.
2 Hardware, software. Zvláštnosti prenosných počítačov a ich výkon. Bezpečnosť (úvod).
Ing. M. Babinský
3 Prieskumník (poriadok a záloha súborov). Nástroje systému (napr. čistenie disku), antivírus
4 Typy a druhy programov (aplikácií) a práca s nimi. Inštalácia softvéru, predvolené programy, (ďalšie) nastavenia
Ing. R. Stovíček
5 Najpoužívanejšie prehliadače, nastavenia, záložky, bezpečnosť na internete, sťahovanie súborov
6 Komunikácia pomocou Gmail a fóra GoogleGroups
Ing. M. Babinský
Ing. M. Slezák
7 Kontakty Google a práca s nimi
8 Pokročilé využívanie pošty Gmail
Ing. B. Štofko
9 Práca so súbormi v prenosnom počítači a na externých médiách
10 Archivácia súborov a fotografií na externé médium
Ing. B. Štofko
11 Zmena veľkosti fotografií a ich úprava aplikáciami vo WIN10
12 Vytvorenie prezentácie s fotografiami, premietanie na TV prijímači
13 Zlepšenie činnosti prenosného počítača pomocou externých programov
Ing. M. BabinskýIng, R. Stovíček,
Ing. M. Slezák, Ing. B. Štofko
14 Záverečné diskusné fórum s vyhodnotením

Prednášky: v počte 14, s frekvenciou 1x za 2 týždne (v prípade on-line výučby 1x do týždňa)

Dĺžka trvania: 2 hodiny (prezenčná výučba)
1 hodina (v prípade on-line výučby)

Prihlásenie

Záväzná prihláška: Prenosné počítače I je tu: Formulár pre prihlásenie