Prejsť na obsah
Univerzita tretieho veku

Odborný garant vzdelávacieho programu: doc. Ing. J. Lešinský, CSc.

Od koča po auto I
Od koča po auto II

Od koča po auto I

V akademickom roku 2020/2021 sa I. ročník neotvára

Miestnosť: UE 229 (Vazovova 5, vľavo 1. poschodie)                                streda:13:00 – 15:00h

Téma
Prednášateľ
Od kočiara k automobilu doc. Ing. J. Lešinský, CSc.
Materiály a energia v stavbe automobilov doc. Ing. J. Lešinský, CSc.
Prvé kroky s automobilom doc. Ing. M. Masaryk, PhD.
Čo skrýva technický preukaz doc. Ing. J. Lešinský, CSc.
Aký a ako využívame pohon doc. Ing. M. Masaryk, PhD.
Interiér auta doc. Ing. Ľ. Magdolen, CSc.
Hmotnosť automobilov a spotreba paliva doc. Ing. J. Lešinský, CSc.
Produkcia emisií doc. Ing. J. Lešinský, CSc.
Výroba moderného automobilu doc. Ing. J. Lešinský, CSc.
Exkurzia: Návšteva výrobného závodu doc. Ing. J. Lešinský, CSc.
Firmy – výrobcovia automobilov doc. Ing. Ľ. Magdolen, CSc.
Slovensko a Československo vo výrobe automobilov doc. Ing. M. Masaryk, PhD.
Automobilová doprava - infraštruktúra doc. Ing. Ľ. Magdolen, CSc.
Automobilový priemysel – beseda s hosťom  doc. Ing. J. Lešinský, CSc.

Od koča po auto II

V akademickom roku 2020/2021 sa II. ročník neotvára

Miestnosť: UE 229 (Vazovova 5, vľavo 1. poschodie)                                streda:13:00 – 15:00h

Téma
Prednášateľ
Moderný automobil – seminár (súhrn 1. ročníka) doc. Ing. J. Lešinský, CSc.
Montáž moderného OA – zásobník modulov Ing. T. Milesich, PhD.
Veľkí hráči – EÚ, Japonsko, USA, Kórea, Čína  doc. Ing. J. Lešinský, CSc.
Od projektu po výrobok – návšteva SjF – 3D Ing. T. Milesich, PhD.
Ekonomika výroby automobilov doc. Ing. Ľ. Magdolen, CSc.
Automobilová výroba a ekonomika štátu doc. Ing. J. Lešinský, CSc. 
Siete výrobca - dodávatelia  Ing. Ľ. Magdolen, CSc.
Výrobný a životný cyklus automobilov doc. Ing. J. Lešinský, CSc.
V akom veku si kupujeme prvé NOVÉ auto Ing. Ján Danko, PhD.
Ako dlho je efektívne automobil prevádzkovať doc. Ing. J. Lešinský, CSc.
Predpokladaný rozvoj do roku 2050 doc. Ing. J. Lešinský, CSc.
Bezpečnosť a elektronická výbava automobilov Ing. Ján Danko, PhD.
Moderné (i klasické) zdroje pre štúdium doc. Ing. J. Lešinský, CSc.
VÍZIA – tematická diskusia -  hostia doc. Ing. J. Lešinský, CSc.