Prejsť na obsah
Univerzita tretieho veku

Prvá časť kancelárskeho balíka

Garant vzdelávacieho programu: Ing. R. Stovíček

Podmienkou na prihlásenie sa na tento program je mať doma MS Office - zakúpený/free na vyskúšanie (zakúpený s PC/notebookom). Ak nie ste úplný začiatočník, tento vzdelávací program je pre Vás príležitosťou osvojiť si základné poznatky a zručnosti v  používaní MS Office ako sú Word a Excel

Pondelok (každý): 11:00h – 13:00h
Téma Prednášajúci
1 Balík programov pre domov aj kanceláriu (KANCELÁRSKE APLIKÁCIE) voľne dostupné a platené balíky, formáty súborov, vzájomná kompatibilita
MS OFFICE - verzie, jednotlivé programy, inštalácia, jazykové verzie. Ukážky využitia v bežnom živote
Ing. R. Stovíček
2 MS WORD
"Písací stroj" 21. storočia
: základné oboznámenie sa s programom, prvý dokument, jeho uloženie a následné otvorenie, "čo chcem vidieť a čo nie"
Ing. R. Stovíček
3 MS WORD
Ako sa vyznať v dokumente
: navigácia v otvorenom dokumente, príkazy "nájdi, zmeň a choď na stranu číslo...", interaktívny obsah, číslovanie strán, poznámky pod čiarou, tabuľky
Ing. R. Stovíček
4 MS WORD
Aby to pekne vyzeralo
: úprava dokumentu, formát písma, hlavička a päta, odrážky, použitie viacerých stĺpcov,
príprava na tlač, vkladanie obrázkov, hromadná korešpondencia, obálky
Ing. R. Stovíček
5 MS EXCEL
Strážca osobných financií
: MS Excel a jeho možnosti využitia v osobnom živote, základné oboznámenie sa s programom, prvá tabuľka, formát písma, hlavička a päta, príprava na tlač
Ing. R. Stovíček
6 MS EXCEL
Ako "upratať" dáta
: usporiadanie dát, filtrovanie a vyhľadávanie údajov, vytvorenie jednoduchých funkcií, zabudované výpočty
Ing. R. Stovíček
7 MS EXCEL
Aby to bolo jasné a zrozumiteľné
: grafy  a ich úpravy,  vkladanie komentárov a obrázkov, zlučovanie a spájanie buniek
Ing. R. Stovíček

Prednášky: v počte 7, s frekvenciou 1x za 2 týždne (len prezenčnou formou)

Dĺžka trvania: 2 hodiny (vrátane priestoru pre diskusiu)

Prihlásenie

Záväzná prihláška: Microsoft OFFICE I - WORD a EXCEL Formulár pre prihlásenie