Prejsť na obsah
Univerzita tretieho veku

Garant vzdelávacieho programu: Ing. M. Babinský

Program je určený pokročilým užívateľom počítačov ako sú  tí, ktorí absolvovali Užitočné počítačové aplikácie. Predpokladá sa nielen znalosť základných počítačových aplikácií ale aj záujem o ich kreatívne využitie v niektorej z navrhovaných oblastí ako sú kreslenie, využitie fotografií, zvuk, hudba, video alebo iné.

Výučba bude realizovaná tak, že lektor najprv predstaví viaceré témy a  ukážky možných projektov. Každý účastník si bude môcť vybrať hlavnú tému individuálne, podľa vlastných záujmov, avšak očakáva sa, že pred každou hodinou (prezenčnou alebo on-line) sa pripraví tak, aby na preberanú tému bol minimálne schopný debatovať a vymieňať si skúsenosti.

V závislosti od epidemiologickej situácie bude program realizovaný prezenčne, online alebo kombinovane (časť výučby on-line a časť prezenčne).

Pondelok: 14:00h – 16:00h
Téma Prednášajúci
Ing. M. Babinský
1 Niektoré počítačové aplikácie, témy a  ukážky možných projektov. Využitie internetu.
2 Formáty grafických súborov (vektory, bitmapy). Kreslenie, maľovanie, grafický návrh.
Ing. M. Babinský
3 Fotografovanie, základné zásady, úprava, oprava fotografií. Skenovanie.
4 Fotografie a úprava portrétov. Špecializované nástroje (úprava vrstiev, pozadie a pod.)
Ing. M. Babinský
5 Zvuk a hudba. Prehrávanie a nahrávanie zvuku v počítači
6 Digitalizácia (nahrávanie), mixovanie stôp Popisy digitálnych nahrávok. Podcast.
Ing. M. Babinský
7 Video, prehrávanie videa. Nahrávanie videa z internetu. Extrahovanie zvuku z videa.
8 Filmovanie, zásady, scenár, osvetlenie.
Ing. M. Babinský
9 Vytvorenie a strih vlastného videa.
10 Iné oblasti: využitie počítačového výkonu – výpočty, animácie a pod.
Ing. M. Babinský
11 Iné oblasti: základy programovania, skriptovacie a iné jazyky, využitie.
12 Príprava spoločného projektu – spojenie individuálnych projektov
Ing. M. Babinský
13 Skúšobná prezentácia spoločného projektu
14 Záverečné diskusné fórum s vyhodnotením

Prednášky: v počte 14, s frekvenciou 1x za 2 týždne (v prípade on-line výučby 1x do týždňa)
Dĺžka trvania: 2 hodiny (prezenčná výučba)
1 hodina (v prípade on-line výučby)

Prihlásenie

Záväzná prihláška: Kreatívne využitie počítačov – projekty  je tu: Formulár pre prihlásenie