Prejsť na obsah
Univerzita tretieho veku

Rozprávanie o architektúre

Garant vzdelávacieho programu: doc. Ing. arch. N. Hrašková, PhD.

Prihlasovanie je od 15.2.2021 zastavené. Všetky miesta sú obsadené.  
Piatok: 09:30h – 10:30h

Téma Prednášajúci
Miesto tradície v architektonickej tvorbe doc. Ing. arch. N. Hrašková, PhD.
1 Fenomén ľudovej architektúry
2 Tvorivá sila v tradičnom staviteľstve
Architekt Dušan Samo Jurkovič doc. Ing. arch. N. Hrašková, PhD.
3 Fascinácia tradičnou architektúrou
4 Jedinečnosť v tvorbe Jurkoviča
Klenoty ľudovej architektúry na Slovensku doc. Ing. arch. N. Hrašková, PhD.
Bc. K. M. Burger
5 Ždiar - špecifická živosť hodnôt ľudovej architektúry
6 Špania Dolina a pamiatky baníctva
Velikáni architektúry na Slovensku I prof. Ing. arch. J. Pohaničová, PhD.
7 Milan Michal Harminc
8 Feiglerovci a architektúra Bratislavy
Velikáni architektúry na Slovensku II prof. Ing. arch. H. Moravčíková, PhD.
9 Prvé architektky na Slovensku
10 Architekt Friedrich Weinwurm
Tradícia a materialita architektúry doc. Ing. arch. N. Hrašková, PhD.
11 Santiago Calatrava
12 Antoni Gaudí
Genius loci doc. Ing. arch. N. Hrašková, PhD.
13 Pojem známy - neznámy
14 Nová architektúra recykluje tradíciu

Prednášky: v počte 14, s frekvenciou 1x do týždňa

Dĺžka trvania: 1 hodina (vrátane priestoru pre diskusiu)

Cena: 45€

Prihlásenie

Prihlasovanie je od 15.2.2021 zastavené. Všetky miesta sú obsadené.

Záväzná prihláška: ARCHITEKTÚRA (NE)TRADIČNE je tu: Formulár pre prihlásenie