Prejsť na obsah
Univerzita tretieho veku

Odborný garant vzdelávacieho programu: doc. Ing. arch. N. Hrašková, PhD.

Architektúra a stavby Bratislavy I 
Architektúra a stavby Bratislavy II 
Architektúra a stavby Bratislavy III

Architektúra a stavby Bratislavy I


Miestnosť: č. 119 (FA STU, 1. posch. vľavo)  Čas: 13:00 - 15:00

Téma

Prednášateľ

Úvodná prednáška – urbanizmus Bratislavy prof. Ing. arch. B. Kováč, PhD
Počiatky osídlenia Bratislavy (pravek, starovek) PhDr. V. Turčan
Rimania na Dunaji PhDr. V. Turčan
Veľká Morava a stopy Slovanov v oblasti Bratislavy doc. Ing. arch. Mgr. A. Botek, PhD.
Stredoveký urbanizmus mesta PhDr. Š. Holčík
Rozvoj obchodu, remesiel a vinohradníctva v meste a okolí doc. PhDr. J. Šedivý, MAS, PhD.
Románska Bratislava - vývoj meštianskeho domu doc. Ing. arch. Mgr. A. Botek, PhD.
Obdobie gotiky a sakrálna architektúra Bratislavy doc. Ing. arch. Mgr. A. Botek, PhD.
Cirkev, vzdelanosť a kultúra v stredovekej Bratislave doc. PhDr. J. Šedivý, MAS, PhD.
Obdobie renesancie v meste
– meštianske domy,  paláce... 
doc. Ing. arch. Mgr. A. Botek, PhD.
Genéza vývoja bratislavského hradu doc. Ing. arch. J. Gregorová, PhD.
Exkurzia na bratislavský hrad  Mgr. P. Bárta
doc. Ing. arch. N. Hrašková, PhD.
Bratislavská radnica
- význam a vývoj (exkurzia)
PhDr. Š. Holčík
Mesto a jeho skryté príbehy PhDr. Š. Holčík

Prednášky sa konajú vždy v piatok odpoludnia.

 

Architektúra a stavby Bratislavy II

Miestnosť: č. 119 (FA STU, 1. posch. vľavo)       Čas: 13:00 - 15:00

Téma

Prednášateľ

Baroková sakrálna architektúra Bratislavy doc. Ing. arch. Mgr. A. Botek, PhD.
Zásobovanie vodou v meste PhDr. Š. Holčík
Interiér a mobiliár v palácoch Bratislavy a prípadne exkurzia - Aponyiho palác PhDr. Š. Holčík
Význam rodiny Prűgerovcov v architektúre Bratislavy doc. PhDr. M. Kvasnicová, PhD.
Mestský palác - vývoj a znakovosť PhDr. Š. Holčík
Feiglerovci a architektúra Bratislavy prof. Ing. arch. J. Pohaničová, PhD.
História YMCY v Bratislave doc. PhDr. M. Kvasnicová, PhD.
Výnimočná osobnosť  - Vladimír Karfík Ing. arch. N. Bartošová, PhD.
Nočný obraz mesta Ing. arch. B. Polomová, PhD.
Exkurzia do budovy RTVS (príp. iná budova) * Ing. arch. Š. Békeš, PhD.
Židovská Bratislava
- významné osobnosti pre rozvoj mesta
MUDr. T. Stern
Židovská Bratislava
- exkurzia do pamätníka Chatama Sófera
doc. PhDr. M. Kvasnicová, PhD.
Priestor medzi Bratislavou a Viedňou po páde železnej opony Ing. arch. M. Bogár
Súčasné trendy v architektúre Bratislavy v kontexte s Európou prof. Ing. arch. P. Vodrážka, PhD.

 *Vzhľadom na počet študentov sa exkurzia zorganizuje operatívne v dvoch termínoch

Prednášky sa konajú vždy v piatok odpoludnia.

 

Architektúra a stavby Bratislavy III

Miestnosť: č. 338 (FA STU, 3. posch. vpravo)          Čas: 13:00 - 15:00

Téma

Prednášateľ

Vízie pre Bratislavu I Prof. Ing. arch. P. Vodrážka, PhD.
Pravoslávny chrám svätého Rastislava v Bratislave – exkurzia doc. Ing. arch. M. Andráš, PhD.
Jurkovičove vily v Bratislave doc. PhDr. D. Bořutová, CSc.
Nová Vydrica – nová architektúra Bratislavy Ing. arch. J. Benetin
Moje bratislavské domy Ing. arch. Ľ. Závodný
Reflexie modernej architektúry prof. Ing. arch. A. Alexy
Od nového Národného... po vodojem v Dynamitke – vybrané aspekty tvorby Ing. arch. P. Paňák, A-BKPŠ
Prístav – srdce Bratislavy? Ing. arch.T. Bartošíková, PhD.
Gut-gut, s.r.o – architektonický ateliér Ing. arch. Š. Polakovič
Exkurzia do vybraného objektu MA, resp. diskusia s renomovaným architektom doc. Ing. arch. N. Hrašková, PhD.
Hantabal architekti – výber z tvorby Ing. arch. J. Hantabal,  
Ing. arch. M. Hantabalová
Bratislava v urbanistických a architektonických súťažiach Ing. arch. Ľ. Urban
O nás - ateliér Architekti Šebo-Lichý Ing. arch I. Lichý
Ing. arch. T. Šebo
Vízie pre Bratislavu II prof. Ing. arch. B. Kováč, PhD.

Prednášky sa konajú vždy v piatok odpoludnia.