Prejsť na obsah
Verejnosť

Povinné zverejňovanie informácií o  STU sa vykonáva na úradnej tabuli umiestnenej v sídle STU na verejne prístupnom mieste a v sieti internet na elektronickej adrese www.stuba.sk.

Bežné informácie poskytujú jednotlivé organizačné útvary v rámci svojej pôsobnosti.