Prejsť na obsah
Ústav manažmentu

 Redakčná rada

 Podmienky publikovania
Condition of acceptance

Recenzný formulár 

 

Čísla časopisu Nehnuteľnosti a bývanie v pdf:

=>> Nehnuteľnosti a bývanie 2018 / číslo 2 <<=
=>> Nehnuteľnosti a bývanie 2018 / číslo 1 <<=
=>> Nehnuteľnosti a bývanie 2017 / číslo 2 <<=
=>> Nehnuteľnosti a bývanie 2017 / číslo 1 <<=
=>> Nehnuteľnosti a bývanie 2016 / číslo 2 <<=
=>> Nehnuteľnosti a bývanie 2016 / číslo 1 <<=
=>> Nehnuteľnosti a bývanie 2015 / číslo 2 <<=
=>> Nehnuteľnosti a bývanie 2015 / číslo 1 <<=
=>> Nehnuteľnosti a bývanie 2014 / číslo 2 <<=
=>> Nehnuteľnosti a bývanie 2014 / číslo 1 <<=
=>> Nehnuteľnosti a bývanie 2013 / číslo 2 <<=
=>> Nehnuteľnosti a bývanie 2013 / číslo 1 <<=
=>> Nehnuteľnosti a bývanie 2012 / číslo 2 <<=
=>> Nehnuteľnosti a bývanie 2012 / číslo 1 <<=
=>> Nehnuteľnosti a bývanie 2011 / číslo 2 <<=
=>> Nehnuteľnosti a bývanie 2011 / číslo 1 <<=
=>> Nehnuteľnosti a bývanie 2010 / číslo 2 <<=
=>> Nehnuteľnosti a bývanie 2010 / číslo 1 <<=
=>> Nehnuteľnosti a bývanie 2009 / číslo 2 <<=  
=>> Nehnuteľnosti a bývanie 2009 / číslo 1 <<= 
=>> Nehnuteľnosti a bývanie 2008 / číslo 2 <<=
=>> Nehnuteľnosti a bývanie 2008 / číslo 1 <<=   
=>> Nehnuteľnosti a bývanie 2007 / číslo 2 <<=
=>> Nehnuteľnosti a bývanie 2007 / číslo 1 <<= 
=>> Nehnuteľnosti a bývanie 2006 / číslo 2 <<= 
=>> Nehnuteľnosti a bývanie 2006 / číslo 1 <<= 

 

strom - Nehnuteľnosti a bývanie


Komu je časopis adresovaný?

Recenzovaný odborný časopis NEHNUTEĽNOSTI a BÝVANIE je určený pre komunálnu sféru, pre subjekty pôsobiace v oblasti realitného trhu, pre subjekty zaoberajúce sa správou nehnuteľností ako aj pre subjekty, ktoré sa venujú výskumu v spomínaných oblastiach. Časopis je určený aj pre študentov, doktorandov a učiteľov vysokých škôl so stavebným alebo stavebno-ekonomickým zameraním a pre predstaviteľov štátnej správy pôsobiacich v oblasti bytovej politiky.
    
Ciele časopisu
Časopis NEHNUTEĽNOSTI a BÝVANIE je elektronický časopis vychádzajúci dvakrát do roka a to v 6. a 12. mesiaci. Cieľom redakčnej rady je prostredníctvom časopisu podporiť rýchle prenikanie najnovších trendov, poznatkov a teórii do slovenskej praxe. K časopisu patrí aj web stránka, ktorá slúži ako databáza doteraz nahromadených poznatkov ale tiež ako fórum pre výskumníkov a predstaviteľov praxe, aby mohli prezentovať svoje výsledky, poznatky a problémy, ktorých riešenia aktuálne hladajú. Časopis dáva priestor aj študentom posledných ročníkov vysokých škôl a doktorandom aby mohli svoje práce prezentovať a súčasne konfrontovať svoje výsledky s názormi odbornej verejnosti.

 

Chcete prispieť do časopisu ? 
Podmienky publikovania nájdete =>TU<=.