Prejsť na obsah
Ústav manažmentu

Redakčná rada

OBSAH

BYTOVÁ POLITIKA A BÝVANIE

Hanák, T.: SENSITIVITY ANALYSIS OF SELECTED FACTORS AFFECTING THE OPTIMIZATION OF THE FUNDS FINANCING RECOVERY FROM PROPERTY DAMAGE ON RESIDENTIAL BUILDINGS ,
recenzent : Hromádka, V.

REALITNÝ TRH A UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ ĽUDSKÝCH SÍDEL

Hícová, S.: ANALÝZA VYBRANÝCH PROJEKTOV REVITALIZÁCIE MESTSKÝCH ÚZEMÍ. ,
recenzent : Szekeres, K.

Szekeres, K.: EKOLOGICKY VÝHODNÉ TECHNOLÓGIE V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE A PROCES ICH ZAVÁDZANIA ,
recenzent : Petráková, Z.

Rusko, M.: VÝZNAM INTEGROVANÉHO HODNOTENIA TECHNOLÓGIÍ ,
recenzent : Szekeres, K.

Rusko, M., Kollár, V.: ENVIRONMENTÁLNE ZNAČKY A VYHLÁSENIA ,
recenzent : Szekeres, K.

PRÍPRAVA A RIADENIE INVESTIČNÉHO PROCESU

Tropeková, A. : VPLYV EKONOMICKEJ KRÍZY NA TRH S NEHNUTEĽŇOSŤAMI A PROJEKTOVÉ SPOLOČNOSTI ,
recenzent :Ivanička, K.

Zúbková, M.: EURÓPSKA ÚZEMNÁ SPOLUPRÁCA A NÁSTROJE REGIONÁLNEJ POLITIKY EÚ ,
recenzent : Petráková, Z.

Miške, R.: IMPLEMENTÁCIA FACILITY MANAGEMENTU DO PRÍPRAVNEJ ETAPY INVESTIČNÉHO PROCESU ,
recenzent : Petráková, Z.

ČASOPIS BOL PUBLIKOVANÝ V RÁMCI RIEŠENIA VEDECKO-VÝSKUMNEJ GRANTOVEJ ÚLOHY VEGA Č. 1/0456/09 STRATEGICKÉ RIADENIE NEHNUTEĽNOSTÍ V PODMIENKACH GLOBALIZÁCIE