Prejsť na obsah
Ústav manažmentu

Redakčná rada

OBSAH

BYTOVÁ POLITIKA A BÝVANIE

Bytová politika vo vybranej krajine EÚ

Autor: Mária Zúbková, recenzent : M. Pašková

Bývanie pre marginalizované skupiny obyvateľstva,

Autor: Michaela Haraslinová, recenzent : M. Zúbková

Determinanty rozvoja bytového trhu na Slovensku po roku 2000,

Autor: Daniela Špirková, recenzent K. Ivanička

REALITNÝ TRH A UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ ĽUDSKÝCH SÍDEL

Roof Top Extensions for Multifamily Houses in Slovakia,

Autor: Kristián Szekeres, recenzent K. Ivanička

Metodika návrhu protihlukových opatrení v blízkosti železničných tratí na zabezpečenie akustickej kvality interiérov,

Autor: Ervin Lumnitzer, Monika Biľová,recenzent K. Szekeres

Determination of land property index for residential areas

Autor: Jana Korytárová, Vít Hromádka, Leonora Marková, recenzent : B. Puchýř

PRÍPRAVA A RIADENIE INVESTIČNÉHO PROCESU

Právne vzťahy pri vlastníctve bytov,

Autor: Jana Zajacová, recenzent : J. Gajniak

Uplatnenie logistického dopravného konceptu pri výstavbe münster arkaden v Mníchove,

Autor: Dagmar Hrdinová, recenzent : D. Špirková

 

Časopis bol publikovaný v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/3781/06 „Európsky rozmer bytovej politiky a rozvoja bytového sektoru na Slovensku“

ISSN 1336-944X