Prejsť na obsah
Ústav manažmentu

 

REALITNÝ TRH A UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ ĽUDSKÝCH SÍDEL

Karchová, J., Adamuščin, A.: CHANGES IN THE NATURE OF ADMINISTRATIVE WORK

ZMENY V CHARAKTERE ADMINISTRATÍVNEJ PRÁCE

 

Glatz, M.: FORMATION OF THE LAND RELATIONS ON THE TERRITORY OF SLOVAKIA

FORMOVANIE POZEMKOVÝCH VZŤAHOV NA ÚZEMÍ SLOVENSKA

 

 

 

PRÍPRAVA A RIADENIE INVESTIČNÉHO PROCESU

Bažík, P.: THE APPLICATION OF EXCEL SOFTWARE IN CONSTRUCTION

APLIKÁCIA SOFTVÉRU EXCEL V STAVEBNÍCTVE

 

 

 

BYTOVÁ POLITIKA A BÝVANIE

Fülöpová C.: TRENDS IN HOUSING MARKETS AND POLICY DEVELOPMENTS IN SCANDINAVIAN COUNTRIES

TRENDY NA TRHU S REZIDENČNÝMI NEHNUTEĽNOSŤAMI A POLITIKA VÝVOJA V ŠKANDINÁVSKYCH KRAJINÁCH