Prejsť na obsah
Ústav manažmentu

REALITNÝ TRH A UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ ĽUDSKÝCH SÍDEL

Beránková, M., Křížovská, E., Puchýř, B.: A SIGNIFICANCE OF A CHOICE OF A SUITABLE EVALUATION METHOD IN A PERIOD OF UNFAVOURABLE ECONOMIC SWAYS

VÝZNAM VOLBY VHODNÉ OCEŇOVACÍ METODY V OBDOBÍ NEPŘÍZNIVÝCH HOSPODÁŘSKÝCH VÝKYVŮ

 

 

PRÍPRAVA A RIADENIE INVESTIČNÉHO PROCESU

Srba, M., Hromádka V.: ANALÝZA DOPADŮ V RÁMCI OPTIMALIZACE PROCESU ROZHODOVÁNÍ O VÝBĚRU VEŘEJNÉHO PROJEKTU VE STAVEBNICTVÍ

ANALYSIS OF IMPACT IN THE OPTIMIZATION PROCESS DECISIONS ON THE SELECTION OF PUBLIC PROJECT IN BUILDING INDUSTRY

 

Hanulíková, K., Uhlík, T., Martišek, M.: AKO BYŤ "SMART" V PROJEKTOVOM RIADENÍ

BEING SMART IN PROJECT MANAGEMENT