Prejsť na obsah
Ústav manažmentu

 

Redakčná rada

OBSAH

 

BYTOVÁ POLITIKA A BÝVANIE

EXPERIMENTÁLNE BÝVANIE, AKO ODPOVEĎ NA ZVYŠUJÚCE SA NÁROKY KLADENÉ NA UDRŽATEĽNÉ STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE
autor: Szekeres, K., recenzent : Ivanička, K.

REALITNÝ TRH A UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ ĽUDSKÝCH SÍDEL

INVESTOVANIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ PROSTREDNÍCTVOM REALITNÝCH INVESTIČNÝCH FONDOV (REITS),
autor: Adamuščin, A.,  recenzent : Ivanička, K.

 PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA OSÍDLENÝCH ÚZEMÍ A JEJÍ EFEKTIVNOST
autori: Hromádka,V.; Korytárová, J., recenzent : Markova, L.

TRH S NEMOVITOSTMI NA SLOVENSKU
autor: Krejčová, J., recenzent : Koloman Ivanička

REGIONÁLNE DISPARITY V OBLASTI KVALITY ŽIVOTA OBYVATEĽSTVA A UDRŽATEĽNOSTI ROZVOJA , autori: Huttmanová, E.; Chovancová, J.; Rusko, M., recenzent : Szekeres, K.

THE MAIN DIRECTIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF PUBLIC TRANSPORT IN UKRAINE,
autori: Filippova, O.; Ivanička, K., recenzent : Chajdiak, J.

PRÍPRAVA A RIADENIE INVESTIČNÉHO PROCESU

ČO JE PROJEKTOVÉ FINANCOVANIE?
autori: Tropeková, A., recenzent : Szekeres, K.

EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA MEDZI SPRÁVCOM BYTOVÉHO DOMU A VLASTNÍKOM BYTU RESP. NEBYTOVÉHO PRIESTORU
autori: Fuksová, N., Pittner, P.,recenzent : Chodasová, Z.

 

Časopis bol publikovaný v rámci riešenia vedecko-výskumnej grantovej úlohy VEGA č. 1/0456/09 Strategické riadenie nehnuteľností v podmienkach globalizácie.

ISSN 1336-944X