Prejsť na obsah
Ústav manažmentu

Redakčná rada

OBSAH

BYTOVÁ POLITIKA A BÝVANIE

Chápanie sociálneho bývania a jeho praktické uplatnenie vo vybranej krajine EÚ

Autor: Mária Zúbková, Silvia Brazdovičová, recenzent : K. Szekeres

Vývoj hypotekárneho trhu na Slovensku

Autor: Július Golej, recenzent : K. Ivanička

Špeciálne podielové fondy nehnuteľností

Autor: Andrej Adamuščin, recenzent K. Ivanička

REALITNÝ TRH A UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ ĽUDSKÝCH SÍDEL

Energetická náročnosť budov a urbanizovaného prostredia

Autor: Kristián Szekeres, recenzent K. Ivanička

PRÍPRAVA A RIADENIE INVESTIČNÉHO PROCESU

Uplatňované metódy v manažérskom procese

Autor: Zuzana Chodasová, recenzent : K. Szekeres

 

Časopis bol publikovaný v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/3781/06 „Európsky rozmer bytovej politiky a rozvoja bytového sektoru na Slovensku“

ISSN 1336-944X