Prejsť na obsah
Ústav manažmentu

Redakčná rada

OBSAH

BYTOVÁ POLITIKA A BÝVANIE

FINANCOVANIE OBNOVY MESTSKÝCH ŠTVRTÍ POMOCOU ŠTRUTURÁLNYCH FONDOV,
Autor: Brazdovičová, S., recenzent : Zúbková, M.

PRÁVNE ASPEKTY NÁJOMNÉHO BÝVANIA,
Autor: Zajacová, J., recenzent: Gajniak, J.

REALITNÝ TRH A UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ ĽUDSKÝCH SÍDEL

MEDZINÁRODNÝ KONTEXT PARTICIPÁCIE VEREJNOSTI V UDRŽATEĽNOM SÍDELNOM ROZVOJI,
Autor: Petríková, D., recenzent: Jaššo, M.

TRENDY V OBLASTI ROZVOJA SVETOVÉHO STAVEBNÍCTVA A POŽIADAVKY KLADENÉ NA UDRŽATEĽNÚ VÝSTAVBU
Autor: Szekeres, K., recenzent: Ivanička, K.

HOW TO ENSURE SUFFICIENCY OF FINANCIAL BACKING TO COVER FUTURE LOSSES ON RESIDENTIAL BULDINGS IN EFFICIENT WAY?
Autor: Hanák, T., recenzent: Hromádka, V.

PRÍPRAVA A RIADENIE INVESTIČNÉHO PROCESU

PROSTORY PRO INOVATIVNÍ PODNIKÁNÍ,
Autor: Bíla,K., recenzent: Tichá, A.

ROZVOJ REGIÓNOV, OPERAČNÝ PROGRAM BRATISLAVSKÝ KRAJ
Autor: Babulic, M., recenzent: Zúbková, M.

 

Časopis bol publikovaný v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/3781/06 „Európsky rozmer bytovej politiky a rozvoja bytového sektoru na Slovensku“

ISSN 1336-944X