Prejsť na obsah
Ústav manažmentu

REALITNÝ TRH A UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ ĽUDSKÝCH SÍDEL

 

Machajdíková, J.: ZEFEKTÍVŇOVANIE SPRÁVY BYTOVÝCH DOMOV PO PRIJATÍ ZÁKONA O SPRÁVCOCH BYTOVÝCH DOMOV

STREAMLINING OF RESIDENTIAL HOUSES MANAGEMENT AFTER THE ENACTMENT OF THE PROPERTY MANAGEMENT LAW

 

  

PRÍPRAVA A RIADENIE INVESTIČNÉHO PROCESU

 

Beránková, M., Křížovská, E., Puchýř, B.: A PRACTICAL USE OF A FINANCIAL ANALYSIS IN A MIDDLE-SIZE BUILDING ENTERPRISE OF A REGIONAL SIGNIFICANCE

PRAKTICKÉ VYUŽITÍ FINANČNÍ ANALÝZY VE STŘEDNÍM STAVEBNÍM ZÁVODU REGIONÁLNÍHO VÝZNAMU

 

 

 

BYTOVÁ POLITIKA A BÝVANIE

Konečná, M.: ROZVOJ BÝVANIA OVPLYVNENÉHO BUDOVANÍM DIAĽNIČNEJ SIETE NA SLOVENSKU

HOUSING DEVELOPMENT INFLUENCED BUILDING HIGHWAY NETWORK IN SLOVAKIA