Prejsť na obsah
Ústav manažmentu

Redakčná rada

OBSAH

BYTOVÁ POLITIKA A BÝVANIE

Rychtárik, Š., Krčmár, M.: FINANCOVANIE BÝVANIA PROSTREDNÍCTVOM BANKOVÝCH ÚVEROV A JEHO INTERPRETÁCIA ,
recenzent : Špirková, D.

REALITNÝ TRH A UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ ĽUDSKÝCH SÍDEL

Szekeres, K.: NADSTAVBA BYTOVÝCH DOMOV V STREDNE VEĽKÝCH MESTÁCH NA SLOVENSKU,
recenzent : Petráková, Z.

PRÍPRAVA A RIADENIE INVESTIČNÉHO PROCESU

Machajdíková, J. : ROZDROBENOSŤ POZEMKOV - BRZDA REALIZÁCIE STAVEBNÝCH PROJEKTOV ,
recenzent : Špirková, D.

Hulla, J.: AKTUÁLNE PROBLÉMY A RIZIKÁ PRI ZAKLADANÍ STAVIEB ,
recenzent : Špirková, D.

Bílá, K.: STRATEGIE PODNIKOVÝCH NEMOVITOSTÍ - CESTA K EFEKTIVNÍMU SNÍŽENÍ NÁKLADŮ POMOCÍ FACILITY MANAGEMENTU ,
recenzent :Ivanička, K.

ČASOPIS BOL PUBLIKOVANÝ V RÁMCI RIEŠENIA VEDECKO-VÝSKUMNEJ GRANTOVEJ ÚLOHY VEGA Č. 1/0456/09 STRATEGICKÉ RIADENIE NEHNUTEĽNOSTÍ V PODMIENKACH GLOBALIZÁCIE